Wstecz Strona główna Aktualności Archiwum Kontakt

 

Komunikat startowy

 

1. CELE ZAWODÓW:

- sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej,

- praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem,

- popularyzacja turystycznych imprez na orientację, jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku,

- wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację,

- ukazanie uczestnikom piękna Wysoczyzny Polanowskiej.

 

2. ORGANIZATOR:

Klub Imprez na Orientację "PREGO" Szczecin.

  

3. ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY:

Kierownik Zawodów – Tomasz Paszek

Sędzia Główny, Budowniczy Tras– Daniel Śmieja

Biuro Zawodów– Hubert Świerczyński

 

4. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

Rajd odbędzie się w dniach 20-21 czerwca 2009r. na Wysoczyźnie Polanowskiej.

 

5. BAZA ZAWODÓW:

Zespół Szkół nr 1,Biały Bór ul. Dworcowa 19.

 

6. FORMA ZAWODÓW:

- klasyfikacja indywidualna,

 

Trasa Rowerowa: 300km w limicie24 godzin,

charakterystyka trasy:

scorelauf (1 pętla), ok.20 Punktów Kontrolnych, kolejność potwierdzania PK dowolna, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna.

 

Trasa Piesza: 100km w limicie 24 godzin,

charakterystyka trasy:

scorelauf (1 pętla), ok. 15 Punktów Kontrolnych, kolejność potwierdzania PK dowolna, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna.

 

 

Osoby niepełnoletnie 16-17 lat start tylko pod opieką osób w wieku powyżej 21 lat, za pisemną zgodą (wg druku) rodziców lub prawnych opiekunów (wymagana kserokopia dowodu ze wzorem podpisu).

 

7. TEREN I MAPY:

Teren o zmiennej przebieżności, z domieszką krzewów, drzew i innych wytworów natury z wyraźnym wpływem człowieka, miejscami podmokły lub piaszczysty.

Mapy kolorowe (stan aktualności lata 1980-2000):

Trasa Rowerowa - 1:100000,

Trasa Piesza - 1:50000,

 

8. RAMOWY PROGRAM ZAWODÓW:

19 czerwca 2009(piątek)

- od 18:00 Przyjmowanie uczestników w bazie Zawodów,

- 20:00 - 0:00 Praca sekretariatu Zawodów,

20 czerwca 2009 (sobota)

- 8:00 - 11.30 Praca sekretariatu Zawodów,

- 10:00 START Tras InO,

- 11:30  - 11:50 Odprawa techniczna Trasy Pieszej i Rowerowej,

- 12:00 START Trasy Pieszej i Rowerowej,

21 czerwca 2009 (niedziela):

- 12:00 META TR i TP

- 13:00 uroczyste zakończenie Zawodów,

- 15:00 zamknięcie bazy Zawodów.

 

9. ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 16 czerwca 2009r.

 

10. OPŁATA STARTOWA:

Należy przesłać przelewem na konto

 

Inteligo

50 1020 5558 1111 1239 0270 0091

 

Tomasz Paszek

ul. Akwarelowa 31/15

70-781 Szczecin

 

z dopiskiem „GRASSOR”

 

Wysokość opłaty startowej:

Trasa piesza i rowerowa

Płatne do 16.06.2009

Płatne po 16.06.2009 lub na starcie

Uczniowie i studenci do 26 lat

30zł

40zł

Pozostali

50zł

60zł

 

Uczniowie i studenci przy rejestracji w Biurze Zawodów będą musieli okazać aktualną legitymację szkolną lub studencką.

 

Dodatkowo istnieje możliwość zakupu (na pisemne życzenie) dla osób, które przekażą opłatę startową + opłatę dodatkową oraz nadeślą zgłoszenie do dnia 16.06.2009r.:

- Koszulki typu T-shirt, cena 25zł, płatne razem z opłatą startową.

 

 

11. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE ZAWODNIKÓW:

Trasa Rowerowa:

- folia NRC,

- kompas,

- sprawny technicznie rower,

- oświetlenie przednie i tylne roweru,

- przyrządy do pisania do zaznaczenia PK na mapie (najlepiej odporne na działanie wody),

- telefon komórkowy.

Trasa Piesza:

- folia NRC,

- kompas,

- oświetlenie białe (może być czołówka),

- przyrządy do pisania do zaznaczenia PK na mapie (najlepiej odporne na działanie wody),

- telefon komórkowy.

 

12. WYPOSAŻENIE ZALECANE ZAWODNIKÓW:

Trasa rowerowa:

- kask rowerowy,

- apteczka pierwszej pomocy,

- zapasowe baterie,

- dodatkowe ubrania na wypadek nagłego pogorszenia warunków atmosferycznych,

- telefon komórkowy z możliwością otrzymywania wiadomości MMS.

Trasa piesza:

- apteczka pierwszej pomocy,

- oświetlenie tylne czerwone,

- zapasowe baterie,

- dodatkowe ubrania na wypadek nagłego pogorszenia warunków atmosferycznych,

- telefon komórkowy z możliwością otrzymywania wiadomości MMS.

 

13. NAGRODY:

- puchar dla najlepszego na trasie (podział na kobiety i mężczyzn), oraz zaproszenie do obrony tytułu w przyszłym roku.

- dyplom dla każdego uczestnika za udział w Zawodach,

- inne nagrody w miarę napływu świadczeń.

 

14. ŚWIADCZENIA STARTOWE:

- komplet kolorowych map i materiałów startowych,

- ubezpieczenie NW na czas trwania Zawodów,

- 2 noclegi w warunkach turystycznych (należy posiadać własny śpiwór i karimatę)

- punkty do OInO - 2 pkt,

- szatnie, toalety i prysznice w bazie Zawodów,

- wrzątek do celów spożywczych,

- inne materiały w miarę napływu świadczeń.

 

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

- Zawody odbędą się bez względu na pogodę,

- uczestnicy startują na własną odpowiedzialność,

- zabrania się korzystania z innych środków lokomocji niż przewidziane w regulaminie Zawodów,

- uczestnik, który nie zgłosił się na starcie traci prawo świadczeń,

- zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń,

- na terenie Bazy Zawodów obowiązkowo poruszamy się w obuwiu zmiennym, o jasnej podeszwie,

- za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada,

- obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego i ppoż.,

- ostateczna interpretacja komunikatu startowego oraz regulaminu należy do organizatorów,

- wymagana będzie duża porcja humoru oraz wyrozumiałości dla wszystkich w bazie Zawodów.

 

16. DOJAZD DO BAZY:

- Komunikacja kolejowa PKP

- Komunikacja własna.

 

17. INFORMACJE DODATKOWE:

 

Tomasz Paszek

tel.: 602737307

e-mail: kinoprego@wp.pl

 

 

Wstecz