Wstecz Maratony Strona główna Aktualności Archiwum Kontakt

 

Komunikat startowy

 

1. CELE ZAWODÓW:

- sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej,

- praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem,

- popularyzacja turystycznych imprez na orientację, jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku,

- wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację,

- ukazanie uczestnikom piękna Pojezierza Myśliborskiego.

 

2. ORGANIZATOR:

- Stargardzki Klub Orientacji 15 POŁUDNIK,

- Klub Imprez na Orientację "PREGO" Szczecin.

 

3. ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY:

Kierownik Zawodów, Budowniczy Tras Pieszych – Tomasz Paszek

Sędzia Główny, Budowniczy Tras Rowerowych– Daniel Śmieja

Biuro Zawodów– Magdalena Paszek

 

4. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

Rajd odbędzie się w dniach 20-21 czerwca 2015r. na Pojezierzu Myśliborskim.

 

5. BAZA ZAWODÓW:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. K. Makuszyńskiego,

ul. Żwirki i Wigury 10, 74-500 Chojna, woj. zachodniopomorskie

Mapa

 

6. FORMA ZAWODÓW:

- klasyfikacja indywidualna, podział na kategorie mężczyzn (M) i kobiet (K)

 

Trasa Rowerowa 300km w limicie 24 godzin,

charakterystyka trasy:

scorelauf (1 pętla), ok. 30 Punktów Kontrolnych, kolejność potwierdzania PK dowolna, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna.

 

Wyniki z Trasy Rowerowej 300km liczą się do klasyfikacji Pucharu Polski w Maratonach Rowerowych na Orientację.

 

Trasa Rowerowa 150km w limicie 15 godzin,

charakterystyka trasy:

scorelauf (1 pętla), ok. 15 Punktów Kontrolnych, kolejność potwierdzania PK dowolna, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna.

 

Wyniki z Trasy Rowerowej 150km liczą się do klasyfikacji Pucharu Polski w Maratonach Rowerowych na Orientację.

 

Trasa Piesza 100km w limicie 24 godzin,

charakterystyka trasy:

scorelauf (1 pętla), ok. 30 Punktów Kontrolnych, kolejność potwierdzania PK dowolna, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna.

 

Wyniki z Trasy Pieszej 100km liczą się do klasyfikacji Pucharu Polski w Pieszych Maratonach na Orientację.

 

Trasa Piesza 50km w limicie 15 godzin,

charakterystyka trasy:

scorelauf (1 pętla), ok. 15 Punktów Kontrolnych, kolejność potwierdzania PK dowolna, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna.

 

Wyniki z Trasy Pieszej 50km liczą się do klasyfikacji Pucharu Polski w Pieszych Maratonach na Orientację.

 

 

Trasa Turystyczna 12km w limicie 4 godzin,

charakterystyka trasy:

scorelauf (1 pętla), ok. 17 Punktów Kontrolnych, kolejność potwierdzania PK dowolna, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna. Skala mapy 1:15 tys. (przeskalowana 1:10 tys.)

 

 

Osoby niepełnoletnie 16-17 lat start tylko pod opieką osób w wieku powyżej 21 lat, za pisemną zgodą (wg druku) rodziców lub prawnych opiekunów (wymagana kserokopia dowodu ze wzorem podpisu).

 

7. TEREN I MAPY:

Teren o zmiennej przebieżności, z domieszką krzewów, drzew i innych wytworów natury z wyraźnym wpływem człowieka, miejscami podmokły lub piaszczysty.

Mapy kolorowe (stan aktualności lata 1980-2000):

Trasy Rowerowe - 1:100000,

Trasy Piesze - 1:50000,

 

8. RAMOWY PROGRAM ZAWODÓW:

19 czerwca 2015 (piątek)

- od 18:00 Przyjmowanie uczestników w bazie Zawodów,

- 20:00 - 0:00 Praca sekretariatu Zawodów,

20 czerwca 2015 (sobota)

- 8:00 - 11.30 Praca sekretariatu Zawodów,

- 11:30 - 11:50 Odprawa techniczna wszystkich tras,

- 12:00 START wszystkich tras

- 12:30 STATR Trasy Turystycznej

21 czerwca 2015 (niedziela):

- 03:00 META TR150 i TP50

- 12:00 META TR300, TP100

- 13:00 uroczyste zakończenie Zawodów,

- 15:00 zamknięcie bazy Zawodów.

 

9. ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 16 czerwca 2015r.

Po tym terminie można się zgłosić tylko w Bazie Rajdu.

 

10. OPŁATA STARTOWA:

Należy przesłać przelewem na konto

 

Daniel Śmieja

Volkswagen Bank Polska S.A.

50 2130 0004 3001 0262 2686 0001 

 

z dopiskiem „Grassor 2015+ id” (numer id dostępny jest na liście zgłoszeń

np. „Grassor 2015, id 14”)

 

Wysokość opłaty startowej:

Wszystkie trasy

Opłata Startowa 

+ Koszulka

Płatne do 8.06.2015

Opłata Startowa

Płatne do 16.06.2015

Opłata Startowa

Płatne po 16.06.2015 lub na starcie

Uczniowie i studenci do 26 lat

70zł

40zł

60zł

Pozostali

90zł

60zł

80zł

 

Trasa Turystyczna 12km

Opłata Startowa

płatna w Bazie Zawodów

Dzieci i młodzież do 18 lat

10zł

Pozostali

20zł

 

 

Koszulki można zamawiać do 8.06.2015r.

 

Uczniowie i studenci przy rejestracji w Biurze Zawodów będą musieli okazać aktualną legitymację szkolną lub studencką.

 

11. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE ZAWODNIKÓW:

Trasa Rowerowa 300 i 150:

- folia NRC,

- kompas,

- sprawny technicznie rower,

- przyrządy do pisania do zaznaczenia PK na mapie (najlepiej odporne na działanie wody),

- oświetlenie przednie białe, (może być czołówka) i tylne czerwone,

- telefon komórkowy.

 

Trasa Piesza 100 i 50:

- folia NRC,

- kompas,

- przyrządy do pisania do zaznaczenia PK na mapie (najlepiej odporne na działanie wody),

- telefon komórkowy,

- oświetlenie białe, (może być czołówka),

 

 

12. WYPOSAŻENIE ZALECANE ZAWODNIKÓW:

Trasy rowerowe:

- kask rowerowy,

- apteczka pierwszej pomocy,

- zapasowe baterie,

- dodatkowe ubrania na wypadek nagłego pogorszenia warunków atmosferycznych,

- telefon komórkowy z możliwością otrzymywania wiadomości MMS.

Trasy piesze:

- apteczka pierwszej pomocy,

- oświetlenie tylne czerwone,

- zapasowe baterie,

- dodatkowe ubrania na wypadek nagłego pogorszenia warunków atmosferycznych,

- telefon komórkowy z możliwością otrzymywania wiadomości MMS.

 

13. NAGRODY:

- puchar dla najlepszego na trasie (podział na kobiety i mężczyzn), oraz zaproszenie dla zwycięzcy kategorii OPEN na trasach TR300, TP100 i TP50 do obrony tytułu w przyszłym roku.

- dyplom dla każdego uczestnika za udział w Zawodach, dyplomy będą drukowane po zakończeniu Zawodów tylko na żądanie uczestnika (istnieje też możliwość przesłania dyplomu pocztą na wskazany adres po uiszczeniu opłaty 5zł na pokrycie kosztów przesyłki),

- inne nagrody w miarę napływu świadczeń.

 

14. ŚWIADCZENIA STARTOWE:

- komplet kolorowych map i materiałów startowych,

- ubezpieczenie NW na czas trwania Zawodów,

- 2 noclegi w warunkach turystycznych (należy posiadać własny śpiwór i karimatę)

- punkty do OInO - 2 pkt,

- szatnie, toalety i prysznice w Bazie Zawodów,

- ciepły posiłek na Mecie (makaron z sosem mięsnym lub wegetariańskim),

- wrzątek do celów spożywczych,

- inne materiały w miarę napływu świadczeń.

 

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

- Zawody odbędą się bez względu na pogodę,

- uczestnicy startują na własną odpowiedzialność,

- zabrania się korzystania z innych środków lokomocji niż przewidziane w regulaminie Zawodów,

- uczestnik, który nie zgłosił się na starcie traci prawo świadczeń,

- zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń,

- na terenie Bazy Zawodów obowiązkowo poruszamy się w obuwiu zmiennym, o jasnej podeszwie,

- za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada,

- obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego i ppoż.,

- ostateczna interpretacja komunikatu startowego oraz regulaminu należy do organizatorów,

- wymagana będzie duża porcja humoru oraz wyrozumiałości dla wszystkich w Bazie Zawodów.

 

16. DOJAZD DO BAZY:

- Mapa Polski

- Komunikacja kolejowa PKP

- Komunikacja autobusowa

- Komunikacja własna.

 

17. INFORMACJE DODATKOWE:

 

Tomasz Paszek – Kierownik Zawodów, Budowniczy Tras Pieszych

tel. 791591594

e-mail: kinoprego@wp.pl

 

Daniel Śmieja – Sędzia Główny, Budowniczy Tras Rowerowych

tel.: 503791774

e-mail: maratony@home.pl

www.maratony.home.pl

 

 

Wstecz