Wstecz Maratony Strona główna Aktualności Archiwum Kontakt

 

Komunikat startowy

 

1. CELE RAJDU:

- sprawdzenie granic własnej wytrzymałości fizycznej i odporności psychicznej,

- praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem,

- popularyzacja turystycznych imprez na orientację, jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku,

- wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację,

- ukazanie uczestnikom piękna Pojezierza Suwalskiego i Równiny Augustowskiej.

 

2. ORGANIZATOR:

- Stargardzki Klub Orientacji 15 POŁUDNIK,

 

3. ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY:

Dyrektor Rajdu – Daniel Śmieja

Sędzia Główny, Budowniczy Trasy Rowerowej – Paweł Brudło

Biuro Zawodów – Paweł Brudło

 

4. TERMIN I MIEJSCE RAJDU:

Rajd odbędzie się w dniach 21-22 czerwca 2019r. na Pojezierzu Suwalskim i Równie Augustowskiej.

 

5. BAZA RAJDU:

Agroturystyka w Dolince Suwalskie Bieszczady,
Szurpiły 26, gm Jeleniewo, woj. podlaskie -> patrz mapa

 

6. FORMA RAJDU:

- klasyfikacja indywidualna, podział na kategorie mężczyzn (M) i kobiet (K)

 

Trasa Rowerowa 444km w limicie 36 godzin

charakterystyka trasy:

scorelauf (1 pętla), ok. 100 PK, mapa zasadnicza oraz mapy dodatkowe na odcinki specjalne (dokładna liczba PK zostanie podana w komunikacie technicznym), kolejność potwierdzania PK dowolna, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna.

 

Trasa Rowerowa 2x111km w limicie 2x12 godzin

charakterystyka trasy:

scorelauf (2 pętle), ok. 50 PK, mapa zasadnicza oraz mapy dodatkowe na odcinki specjalne (dokładna liczba PK zostanie podana w komunikacie technicznym), kolejność potwierdzania PK dowolna, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna.

 

 

UWAGA: Na lampionach nie będzie map z lokalizacją kolejnych PK, rozświetlenia trasy będą wyświetlane wyłącznie za pomocą aplikacji CheckPoint 3.xx.

 

Wyniki z Trasy Rowerowej 444 i 222 liczą się do klasyfikacji Pucharu Polski w Maratonach Rowerowych na Orientację.

 

Osoby niepełnoletnie 16-17 lat start tylko pod opieką osób w wieku powyżej 21 lat, za pisemną zgodą (wg druku) rodziców lub prawnych opiekunów (wymagana kserokopia dowodu ze wzorem podpisu).

 

7. TEREN I MAPY:

Teren o zmiennej przebieżności, z domieszką krzewów, drzew i innych wytworów natury z wyraźnym wpływem człowieka, miejscami podmokły lub piaszczysty.

Mapy kolorowe (stan aktualności lata 2000):

 

Skala mapy podstawowej: 1:100 000 aktualność 2000 (przeskalowana mapa 1:50tys. Wydawnictwa  Compass).

Na mapie podstawowej będą zaznaczone tylko PK najbliżej Startu, o lokalizacji pozostałych PK uczestnicy dowiadują się stopniowo, potwierdzając kolejne PK. Uwaga, lokalizacja kolejnych PK dostępna wyłącznie za pomocą Aplikacji CheckPoint 3.xx

 

Skala mapy dodatkowej: skala i rodzaje map zostaną podane w Komunikacie Technicznym.

 

8. RAMOWY PROGRAM RAJDU:

20 czerwca 2019 (czwartek)

- od 18:00 Przyjmowanie uczestników w Bazie Rajdu,

- 20:00 - 0:00 Praca sekretariatu Rajdu, Ognisko

21 czerwca 2019 (piątek)

- 8:00 – 9:30 Praca sekretariatu Rajdu,

- 9:30 - 9:50 Odprawa techniczna,

- 10:00 START TR444 i TR222

- 22:00 META pierwszej pętli trasy TR222

22 czerwca 2019 (sobota):

- 10:00 START drugiej pętli TR222

- 22:00 META TR444 i TR222

- 22:30 uroczyste zakończenie Rajdu.

 

 

9. ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 17 czerwca 2019r.

Po tym terminie można się zgłosić tylko w Bazie Rajdu.

 

10. OPŁATA STARTOWA:

Opłatę należy przesłać przelewem na konto

 

Paweł Brudło

Pekao SA

10 1240 1327 1111 0000 1894 3113

 

z dopiskiem „Grassor 2019+ id” (numer id dostępny jest na liście zgłoszeń

np. „Grassor 2019, id 14”)

 

Wysokość opłaty startowej:

Wszystkie trasy

Opłata Startowa 

+ Koszulka

Płatne do 10.06.2019

Opłata Startowa

Płatne do 10.06.2019

Opłata Startowa

Płatne po 10.06.2019 lub na starcie

Uczniowie i studenci do 26 lat

90zł

60zł

80zł

Pozostali

110zł

80zł

100zł

 

 

Koszulki można zamawiać do 10.06.2019r.

 

Uczniowie i studenci przy rejestracji w Biurze Rajdu będą musieli okazać aktualną legitymację szkolną lub studencką.

 

11. NOCLEGI I WYŻYWIENIE:

W Bazie Rajdu istnieje możliwość wykupienia noclegu i posiłków:

- domek letniskowy: 120 zł/osobę/3 noce, (18 miejsc w 3 domkach),

- pole namiotowe: 20 zł/osobę/noc,

- śniadanie: 15 zł/osobę,

- ognisko w czwartek: 20 zł/osobę,

- dwudaniowy obiad na mecie: w ramach pakietu startowego

 

Rezerwacji noclegów i posiłków należy dokonać w trakcie wypełniania formularza zgłoszeniowego. Rezerwacja jest ważna po otrzymaniu opłaty startowej.

 

 

12. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE ZAWODNIKÓW:

Trasa Rowerowa 444 i 222:

- dowód osobisty lub paszport,

- kompas,

- sprawny technicznie rower,

- przyrządy do pisania do zaznaczenia PK na mapie (najlepiej odporne na działanie wody),

- oświetlenie przednie białe, (może być czołówka) i tylne czerwone,

- telefon komórkowy z systemem Android 5.0 lub nowszym z obsługą kart NFC lub kodów QR – istnieje możliwość wypożyczenia wodoodpornych telefonów Samsung Xcover 3 w cenie 10 zł/tel.

 

13. WYPOSAŻENIE ZALECANE ZAWODNIKÓW:

Trasa Rowerowa 444 i 222:

- kask rowerowy,

- apteczka pierwszej pomocy,

- folia NRC,

- zapasowe baterie,

- dodatkowe ubrania na wypadek nagłego pogorszenia warunków atmosferycznych.

 

14. NAGRODY:

- puchar dla najlepszego na trasie (podział na kobiety i mężczyzn), oraz zaproszenie dla zwycięzcy kategorii OPEN do darmowego startu na trasie TR300 przyszłym roku.

- przywilej wyboru lokalizacji kolejnej edycji Rajdu oraz budowy trasy przez zwycięzcę tegorocznej edycji.

- dyplom dla każdego uczestnika za udział w Rajdzie, dyplomy będą drukowane po zakończeniu Rajdu tylko na żądanie uczestnika (istnieje też możliwość przesłania dyplomu pocztą na wskazany adres po uiszczeniu opłaty 5zł na pokrycie kosztów przesyłki),

- inne nagrody w miarę napływu świadczeń.

 

15. ŚWIADCZENIA STARTOWE:

- komplet kolorowych map i materiałów startowych,

- ubezpieczenie NW na czas trwania Rajdu,

- szatnie, toalety i prysznic w Bazie Rajdu,

- ciepły posiłek na Mecie (dwudaniowy obiad),

- wrzątek do celów spożywczych,

- inne materiały w miarę napływu świadczeń.

 

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

- Rajd odbędzie się bez względu na pogodę,

- uczestnicy startują na własną odpowiedzialność,

- zabrania się korzystania z innych środków lokomocji niż przewidziane w regulaminie Rajdu,

- uczestnik, który nie zgłosił się na starcie traci prawo świadczeń,

- zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń,

- za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada,

- obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego i ppoż.,

- ostateczna interpretacja komunikatu startowego oraz regulaminu należy do organizatorów,

- wymagana będzie duża porcja humoru oraz wyrozumiałości dla wszystkich w Bazie Rajdu.

 

17. DOJAZD DO BAZY:

- Mapa Polski

- Komunikacja kolejowa PKP

- Komunikacja autobusowa

- Komunikacja własna.

 

18. INFORMACJE DODATKOWE:

 

Paweł Brudło – Budowniczy Trasy, Sędzia Główny

tel.: 605895267

e-mail: pbrudl@absolwent.sgh.waw.pl

 

Daniel Śmieja – Dyrektor Rajdu

tel.: 503791774

e-mail: maratony@home.pl

www.maratony.home.pl

 

 

Wstecz