Wstecz Maratony Strona główna Aktualności Archiwum Kontakt

 

Komunikat startowy 2021

 

1. CELE RAJDU:

- sprawdzenie granic własnej wytrzymałości fizycznej i odporności psychicznej,

- praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem,

- popularyzacja zawodów na orientację, jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku,

- wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację,

- ukazanie uczestnikom piękna Wzniesień Gubińskich, Wzniesień Żarskich,
  Wału Mużakowskiego i Kotliny Zasieckiej.

 

2. ORGANIZATOR:

- Stargardzki Klub Orientacji 15 POŁUDNIK,

 

3. ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY:

Dyrektor Rajdu – Daniel Śmieja

Sędzia Główny, Budowniczy Trasy Rowerowej – Krzysztof Szawdzin

 

4. TERMIN I MIEJSCE RAJDU:

Rajd odbędzie się w dniach 26-27 czerwca 2021r. w Borach Zielonogórskich.

 

5. BAZA RAJDU:

Park Magnolia,
Bronków, 66-627 Bobrowice, woj. lubuskie -> patrz mapa

 

6. FORMA RAJDU:

- klasyfikacja indywidualna, podział na kategorie mężczyzn (M) i kobiet (K)

 

Trasa Rowerowa 300km w limicie 24 godzin

charakterystyka trasy:

scorelauf (1 pętla), ok. 40 PK+ OS, mapa zasadnicza oraz mapy dodatkowe na odcinki specjalne (dokładna liczba PK zostanie podana w komunikacie technicznym), kolejność potwierdzania PK dowolna, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna.

 

Trasa Rowerowa 100km w limicie 10 godzin

charakterystyka trasy:

scorelauf (1 pętla),  ok. 15 PK, mapa zasadnicza oraz mapy dodatkowe na odcinki specjalne (dokładna liczba PK zostanie podana w komunikacie technicznym), kolejność potwierdzania PK dowolna, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna.

 

 

UWAGA: Na lampionach nie będzie map z lokalizacją kolejnych PK, rozświetlenia trasy będą wyświetlane wyłącznie za pomocą aplikacji CheckPoint 3.xx.

 

Wyniki z Trasy Rowerowej 300 i 100 liczą się do klasyfikacji Pucharu Polski w Maratonach Rowerowych na Orientację.

 

Osoby niepełnoletnie 16-17 lat start tylko pod opieką osób w wieku powyżej 21 lat, za pisemną zgodą (wg druku) rodziców lub prawnych opiekunów (wymagana kserokopia dowodu ze wzorem podpisu).

 

7. TEREN I MAPY:

Teren o zmiennej przebieżności, z domieszką krzewów, drzew i innych wytworów natury z wyraźnym wpływem człowieka, miejscami podmokły lub piaszczysty.

Mapy kolorowe (stan aktualności lata 1980):

 

Na mapie podstawowej będą zaznaczone tylko PK najbliżej Startu, o lokalizacji pozostałych PK uczestnicy dowiadują się stopniowo, potwierdzając kolejne PK. Uwaga, lokalizacja kolejnych PK dostępna wyłącznie za pomocą Aplikacji CheckPoint 3.xx

 

Skala mapy dodatkowej: skala i rodzaje map zostaną podane w Komunikacie Technicznym.

 

8. RAMOWY PROGRAM RAJDU:

25 czerwca 2021 (piątek)

- od 16:00 przyjmowanie uczestników w Bazie Rajdu,

- 18:00 - 20:00 praca sekretariatu Rajdu,

- 20:00 ognisko,

26 czerwca 2021 (sobota)

- 10:00 - 11:30 praca sekretariatu Rajdu,

- 11:30 - 11:50 odprawa techniczna TR300 i TR100,

- 12:00 START TR300 i TR100

- 22:00 META trasy TR100

- 23:00 koniec limitu spóźnień na trasie TR100

27 czerwca 2021 (niedziela):

- 12:00 META TR300

- 13:00 koniec limitu spóźnień na trasie TR300

- 13:00 uroczyste zakończenie Rajdu.

- 16:00 opuszczenie bazy Rajdu.

 

 

9. ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 23 czerwca 2021r.

Po tym terminie start możliwy wyłącznie po bezpośrednim kontakcie z dyrektorem rajdu.

 

UWAGA: Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia limitu zgłoszeń uczestników na każdą z tras, w zależności od aktualnych, na dzień startu, ograniczeń w sporcie amatorskim.

 

10. OPŁATA STARTOWA:

Opłatę należy przesłać przelewem na konto:

 

Alior Bank

Daniel Śmieja

07 2490 1044 0000 4200 3019 4064

 

z dopiskiem „Grassor 2021+ id” (numer id dostępny jest na liście zgłoszeń

np. „Grassor 2021, id 14”)

 

Wysokość opłaty startowej:

Wszystkie trasy

Opłata Startowa 

+ Koszulka

Płatne do 14.06.2021

Opłata Startowa

Płatne do 23.06.2021

Opłata Startowa

Płatne po 23.06.2021 lub na starcie

Uczniowie i studenci do 26 lat

90zł

60zł

80zł

Pozostali

110zł

80zł

100zł

 

 

Koszulki można zamawiać do 14.06.2021r.

 

Uczniowie i studenci przy rejestracji w Biurze Rajdu będą musieli okazać aktualną legitymację szkolną lub studencką.

 

11. NOCLEGI i WYŻYWIENIE:

W Bazie Rajdu istnieje możliwość wykupienia noclegu:

- domek letniskowy 4 osobowy z łazienką: 120 zł/osobę/3 noce (480zł/domek/3 noce)

- domek letniskowy 4 osobowy z łazienką: 80 zł/osobę/2 noce (320zł/domek/2 noce) - łącznie 28 miejsc w 7 domkach,

- pole namiotowe: 20 zł/osobę/noc,

- ognisko w piątek: 20 zł/osobę (2-3 pętka kiełbasy, karkówka, pieczywo, ketchup, musztarda, woda, soki),

- śniadanie w sobotę rano: 15zł/osobę (jajecznica, wędlina, ser, pomidor, ogórek, masło, pieczywo, herbata),

- parking dla samochodów: 10 zł/samochód/2 noce,

- posiłek regeneracyjny na mecie zawodów: w ramach opłaty startowej,

- inne udogodnienia i atrakcje wg cennika ośrodka.

 

Rezerwacji noclegów i posiłków należy dokonać w trakcie wypełniania formularza zgłoszeniowego. Rezerwacja jest ważna po otrzymaniu opłaty startowej.

  

12. NAGRODY:

- puchar dla najlepszego na trasie (podział na kobiety i mężczyzn), oraz zaproszenie dla zwycięzcy kategorii OPEN do darmowego startu na trasie TR300 przyszłym roku.

- przywilej wyboru lokalizacji kolejnej edycji Rajdu oraz budowy trasy przez zwycięzcę tegorocznej edycji.

- dyplom dla każdego uczestnika za udział w Rajdzie, dyplomy będą drukowane po zakończeniu Rajdu tylko na żądanie uczestnika (istnieje też możliwość przesłania dyplomu pocztą na wskazany adres po uiszczeniu opłaty 5zł na pokrycie kosztów przesyłki),

- inne nagrody w miarę napływu świadczeń.

 

13. ŚWIADCZENIA STARTOWE:

- komplet kolorowych map i materiałów startowych,

- toalety i prysznice w Bazie Rajdu,

- ciepły posiłek na Mecie ,

- wrzątek do celów spożywczych,

- inne materiały w miarę napływu świadczeń.

 

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

- Rajd odbędzie się bez względu na pogodę,

- uczestnicy startują na własną odpowiedzialność,

- zabrania się korzystania z innych środków lokomocji niż przewidziane w regulaminie Rajdu,

- uczestnik, który nie zgłosił się na starcie traci prawo świadczeń,

- zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń,

- za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada,

- obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego i ppoż.,

- ostateczna interpretacja komunikatu startowego oraz regulaminu należy do organizatorów,

- wymagana będzie duża porcja humoru oraz wyrozumiałości dla wszystkich w Bazie Rajdu.

 

17. DOJAZD DO BAZY:

- Mapa Polski

- Komunikacja kolejowa PKP

- Komunikacja autobusowa

- Komunikacja własna.

 

18. INFORMACJE DODATKOWE:

 

Daniel Śmieja – Dyrektor Rajdu

tel.: 503791774

e-mail: maratony@home.pl

www.maratony.home.pl

 

 

Wstecz