Wstecz Maratony Strona główna Aktualności Archiwum Kontakt

 

Komunikat startowy 2019

 

1. CELE RAJDU:

- sprawdzenie własnej wytrzymałości i odporności psychicznej,

- praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem,

- popularyzacja turystycznych imprez na orientację, jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku,

- wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację,

- ukazanie uczestnikom piękna Puszczy Rzepińskiej.

 

2. ORGANIZATOR:

- Stargardzki Klub Orientacji „15 Południk”

 

 

3. ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY:

Sędzia Główny, Budowniczy Tras – Daniel Śmieja

 

4. TERMIN I MIEJSCE RAJDU:

Rajd odbędzie się w dniach 14-15 grudnia 2019r. w Puszczy Rzepińskiej, woj. lubuskie.

 

5. BAZA RAJDU:

Szkoła Podstawowa, ul. Kościuszki 47, 66-019 Gądków Wielki, Mapa

 

6. FORMA RAJDU:

- klasyfikacja indywidualna

- start na lub we własnym sprzęcie

 

Trasa Rowerowa 200 (TR200): ok. 200km w limicie 15 godzin,

charakterystyka trasy:

scorelauf (1 pętla), ok. 20 Punktów Kontrolnych, kolejność potwierdzania PK dowolna, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna.

 

Trasa Rowerowa 100 (TR100): ok. 100km w limicie 10 godzin,

charakterystyka trasy:

scorelauf (1 pętla), ok. 10 Punktów Kontrolnych, kolejność potwierdzania PK dowolna, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna.

 

Trasa Piesza 100 (TP100) Rogaining 16h: ok. 100km w limicie 16 godzin,

Charakterystyka trasy:

scorelauf (1 pętla), ok. 40 Punktów Kontrolnych, kolejność potwierdzania PK dowolna, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna.

 

Trasa Piesza 50 (TP50): ok. 50km w limicie 15 godzin,

charakterystyka trasy:

scorelauf (1 pętla), ok. 20 Punktów Kontrolnych, kolejność potwierdzania PK dowolna, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna.

  

Trasa Piesza 25 (TP25): ok. 25km w limicie 10 godzin,

charakterystyka trasy:

scorelauf (1 pętla), ok. 10 Punktów Kontrolnych, kolejność potwierdzania PK dowolna, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna.

 

Trasa Ekstremalna 150 (TE150): ok. 150km (100km rowerem + 50km pieszo) w limicie 18 godzin, Uwaga na tej trasie start poza klasyfikacją, dla własnej satysfakcji pokonania trasy.

charakterystyka trasy:

scorelauf (2 pętle), ok. 30 Punktów Kontrolnych, kolejność potwierdzania PK dowolna, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna.

 

 

Osoby niepełnoletnie 16-17 lat start tylko pod opieką osób w wieku powyżej 21 lat, za pisemną zgodą (wg druku) rodziców lub prawnych opiekunów (wymagana kserokopia dowodu ze wzorem podpisu).

Na Trasie Ekstremalnej start tylko osób w wieku powyżej 18 lat.

 

7. TEREN I MAPY:

Teren o zmiennej przebieżności, z domieszką krzewów, drzew i innych wytworów natury z wyraźnym wpływem człowieka, miejscami podmokły lub piaszczysty.

Mapy kolorowe (stan aktualności lata 2000 i 80 XX w.):

Trasa Rowerowa 200km i 100km - 1:100000

Trasa Piesza 100km i 50km - 1:50000

Trasa Piesza 25km - 1:50000/1:25000

Trasa Ekstremalna 150km: Etap Pieszy - 1:50000, Etap Rowerowy - 1:100000

 

8. RAMOWY PROGRAM RAJDU:

13 grudnia 2019 (piątek)

- od 18:00 Przyjmowanie uczestników w bazie Rajdu

- 20:00 - 23:00 Praca sekretariatu Rajdu

14 grudnia 2019 (sobota)

- 10:00 - 17.30 Praca sekretariatu Rajdu

- 15:40 - 15:50 Odprawa techniczna TP100 i TP50

- 16:00 START TP100 i TP50

- 16:10 - 16:20 Odprawa techniczna TR200, TR100 i TE150

- 16:30 START TR200, TR100 i TE150

- 17:30 Wyjazd autokaru w miejsce startu TP25

- 17:40 - 17:50 Odprawa techniczna Trasy Pieszej 25

- 18:00 START Trasy Pieszej 25

15 grudnia 2019 (niedziela):

- 2:30 META (limit czasu) TR100

- 4:00 META (limit czasu) TP25

- 7:00 META (limit czasu) TP50

- 7:30 META (limit czasu) TR200

- 8:00 META (limit czasu) TP100

- 10:30 META (limit czasu) TE150

- 10:00 uroczyste zakończenie Rajdu

- 16:00 zamknięcie Bazy Rajdu 

 

9. ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 12 grudnia 2019r.

Po tym terminie można się zgłaszać w dniu zawodów w Bazie Rajdu, po uprzednim kontakcie z organizatorem.

 

10. OPŁATA STARTOWA:

Należy przesłać przelewem na konto organizatora.

 

UWAGA zmiana nr konta bankowego:

 

Daniel Śmieja

45 2360 0018 0107 0000 0054 3069

 

Tytuł płatności: „Nocna Masakra 2019 + id" (numer id jest dostępny po zalogowaniu się w nowym serwisie pmno.pl)

np. "Nocna Masakra 2019, id 14")

 

Zachęcamy do korzystania z aplikacji Revolut, która umożliwia błyskawiczne przelewy między użytkownikami aplikacji. Aby dokonać przelewu należy posiadać aktywne konto i zainstalowaną aplikację na swoim telefonie oraz dodać do kontaktów nr telefonu organizatora 503 791 774.

Dodatkowo każdy nowy użytkownik aplikacji, który w terminie do 30.11.2019r. zarejestruje się w systemie z wykorzystaniem linku polecającego:
https://revolut.com/referral/danieluaq3!a10121

może otrzymać 40zł w prezencie jako dodatkowe środki na koncie.

Aby otrzymać prezent wystarczy dokonać pierwszej płatności kartą zamówioną do konta Revolut i poczekać, aż pojawi się ona w aplikacji jako Ukończona. Może to zająć do 7 dni

 

 

Wysokość opłaty startowej:

Trasy:
TR200, TR100,
TP100, TP50
TE150

Opłata Startowa

z Koszulką:

płatne do 3.12.2019

Opłata Startowa:

płatne do 11.12.2019

Opłata Startowa:

płatne po 11.12.2019

lub na starcie

Uczniowie i studenci

do 26 lat

70zł

40zł

60zł

Pozostali

90zł

60zł

80zł

 

Trasa TP25

Opłata Startowa

z Koszulką:

płatne do 3.12.2019

Opłata Startowa:

płatne do 11.12.2019

Opłata Startowa:

płatne po 11.12.2019

lub na starcie

Uczniowie i studenci

do 26 lat

60zł

30zł

50zł

Pozostali

80zł

50zł

70zł

 

 

Uczniowie i studenci przy rejestracji w Biurze Rajdu będą musieli okazać aktualną legitymację szkolną lub studencką.

 

Opłatę startową z koszulką należy dokonać do 03.12.2019r.

Po tym terminie nie gwarantujemy otrzymania koszulki.

 

11. NOCLEGI:

W Bazie Rajdu będzie można skorzystać z bezpłatnego noclegu w warunkach turystycznych (należy posiadać własny śpiwór i materac). Do dyspozycji zawodników będzie sala sportowa z węzłem sanitarnym (szatnie, toalety, prysznice).

 

12. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE ZAWODNIKÓW:

Trasa Rowerowa 200 i 100:

- widoczne elementy odblaskowe na ubraniu

- folia NRC

- kompas

- sprawny technicznie rower, napędzany wyłącznie siłą mięśni zawodnika

- oświetlenie przednie i tylne roweru

- telefon komórkowy (zalecamy telefon z systemem Android i obsługą NFC)

Trasa Piesza 100, 50 i 25:

- widoczne elementy odblaskowe na ubraniu

- folia NRC

- kompas

- oświetlenie białe (może być czołówka)

- telefon komórkowy (zalecamy telefon z systemem Android i obsługą NFC)

Trasa Ekstremalna 150:

- odpowiednio do etapu wyposażenie takie jak na TP50 i TR100

 

13. WYPOSAŻENIE ZALECANE ZAWODNIKÓW:

Trasa rowerowa 200 i 100:

- kask rowerowy

- apteczka pierwszej pomocy

- zapasowe baterie

- dodatkowe ubrania na wypadek nagłego pogorszenia warunków atmosferycznych

Trasa Piesza 100, 50 i 25:

- apteczka pierwszej pomocy

- oświetlenie tylne czerwone

- zapasowe baterie

- dodatkowe ubrania na wypadek nagłego pogorszenia warunków atmosferycznych

Trasa Ekstremalna 150:

- odpowiednio do etapu wyposażenie takie jak na TP50 i TR100

 

14. NAGRODY:

- puchary dla zwycięzców na wszystkich trasach (podział na kobiety i mężczyzn)

- darmowe wpisowe dla zwycięzców tras TR200, TP100 i TP50 na przyszłoroczną edycję Rajdu

- dyplom dla każdego uczestnika za udział w Rajdzie, dyplomy będą drukowane po zakończeniu Rajdu tylko na żądanie uczestnika (istnieje też możliwość przesłania dyplomu pocztą, na wskazany adres, po uiszczeniu opłaty 10zł na pokrycie kosztów przesyłki)

- inne nagrody w miarę napływu świadczeń

 

15. ŚWIADCZENIA STARTOWE:

- komplet kolorowych map i materiałów startowych

- ubezpieczenie NNW na czas trwania Rajdu

- 2 noclegi w warunkach turystycznych (należy posiadać własny śpiwór i karimatę)

- szatnie, toalety i prysznice w bazie Rajdu

- wrzątek do celów spożywczych

- ciepły posiłek na mecie Rajdu

- inne materiały w miarę napływu świadczeń

 

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

- Rajd odbędzie się bez względu na pogodę, poza sytuacjami opisanymi w punkcie 55 Regulaminu Rajdu,

- uczestnicy startują na własną odpowiedzialność,

- zabrania się korzystania z innych środków lokomocji niż przewidziane w Regulaminie Rajdu,

- uczestnik, który nie zgłosił się na starcie traci prawo świadczeń,

- zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń,

- na terenie Bazy Rajdu obowiązkowo poruszamy się w obuwiu zmiennym, o jasnej podeszwie, obowiązuje bezwzględny zakaz chodzenia w butach rowerowych i biegowych z metalowymi elementami w podeszwie.

- za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada,

- obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego i ppoż. oraz ustawy o lasach,

- ostateczna interpretacja komunikatu startowego oraz regulaminu należy do organizatorów,

- wymagana będzie duża porcja humoru oraz wyrozumiałości dla wszystkich uczestników Rajdu.

 

17. DOJAZD DO BAZY:

 

- Komunikacja kolejowa PKP do stacji Gądków Wielki

- Komunikacja autobusowa PKS

- Komunikacja własna

 

Uwaga, poza godzinami kursowania komunikacji publicznej, ze stacji PKP Rzepin, zostanie zorganizowany odpłatny transport do Bazy Rajdu i z powrotem na dworzec PKP w kwocie 40zł od kursu w jedną stronę.

 

18. INFORMACJE DODATKOWE:

 

Daniel Śmieja

tel.: 503 79 17 74

e-mail: maratony@home.pl

maratony.home.pl

 

 

Wstecz