Wstecz Maratony Strona główna Aktualności Archiwum Kontakt

 

Komunikat startowy 2023

 

1. CELE RAJDU:

- sprawdzenie własnej wytrzymałości,

- praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem,

- popularyzacja turystycznych imprez na orientację, jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku,

- wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację,

- ukazanie uczestnikom piękna Równiny Drawskiej, Poj. Choszczeńskiego i Poj. Dobiegniewskiego.

 

2. ORGANIZATOR:

- Stargardzki Klub Orientacji „15 Południk”

- Fundacja Czyste Powietrze

 

Współorganizatorzy:

- Gmina Bierzwnik,

- Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku,

- Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Dziedzictwa Cystersów Bierzwnickich w Bierzwniku,

- Ludowo Parafialny Uczniowski Klub Sportowy "WIKTORIA" Zieleniewo.

 

3. ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY:

Sędzia Główny, Budowniczy Tras – Daniel Śmieja

 

4. TERMIN I MIEJSCE RAJDU:

Rajd odbędzie się w dniach 16-17 grudnia 2023r. na Równie Drawskiej, Poj. Choszczeńskim i Poj. Dobiegniewskim, woj. zachodniopomorskie.

 

5. BAZA RAJDU:

Hala sportowa, Szkolna 18, Bierzwnik 73-240 Mapa,

 

 6. FORMA RAJDU:

- klasyfikacja indywidualna

- start na lub we własnym sprzęcie

 

Trasa Rowerowa 200 (TR200): ok. 200km w limicie 15 godzin,

charakterystyka trasy:

scorelauf (1 pętla), ok. 20 Punktów Kontrolnych, kolejność potwierdzania PK dowolna, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna.

 

Trasa Rowerowa 100 (TR100): ok. 100km w limicie 10 godzin,

charakterystyka trasy:

scorelauf (1 pętla), ok. 10 Punktów Kontrolnych, kolejność potwierdzania PK dowolna, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna.

 

Trasa Piesza 16h (TP16h) Rogaining 16h: limit czasu 16 godzin,

Charakterystyka trasy:

scorelauf (1 pętla), ok. 40 Punktów Kontrolnych, kolejność potwierdzania PK dowolna, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna.

 

Trasa Piesza 8h (TP8h) Rogaining 8h: limit czasu 8 godzin,

Charakterystyka trasy:

scorelauf (1 pętla), ok. 30 Punktów Kontrolnych, kolejność potwierdzania PK dowolna, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna.

  

Trasa Piesza 4h (TP4h) Rogaining 4h: limit czasu 4 godziny,

Charakterystyka trasy:

scorelauf (1 pętla), ok. 20 Punktów Kontrolnych, kolejność potwierdzania PK dowolna, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna.

 

Trasa Ekstremalna 150 (TE150): ok. 150km (100km rowerem + 50km pieszo) w limicie 16 godzin

charakterystyka trasy:

scorelauf (2 pętle), ok. 30 Punktów Kontrolnych, kolejność potwierdzania PK dowolna, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna.

 

 

Osoby niepełnoletnie 16-17 lat start tylko pod opieką osób w wieku powyżej 21 lat, za pisemną zgodą (wg druku) rodziców lub prawnych opiekunów (wymagana kserokopia dowodu ze wzorem podpisu).

Na Trasie Ekstremalnej start tylko osób w wieku powyżej 18 lat.

 

7. TEREN I MAPY:

Teren o zmiennej przebieżności, z domieszką krzewów, drzew i innych wytworów natury z wyraźnym wpływem człowieka, miejscami podmokły lub piaszczysty.

Mapy kolorowe (stan aktualności lata 2000 i 80 XX w.):

Trasa Rowerowa 200km i 100km - 1:100000

Trasa Piesza 16h i 8h - 1:50000

Trasa Piesza 4h - 1:50000

Trasa Ekstremalna 150km: Etap Pieszy - 1:50000, Etap Rowerowy - 1:100000

 

8. RAMOWY PROGRAM RAJDU:

15 grudnia 2023 (piątek)

- od 17:00 Przyjmowanie uczestników w bazie Rajdu

 

16 grudnia 2023 (sobota)

- 12:00 - 17.30 Praca sekretariatu Rajdu

- 15:40 - 15:50 Odprawa techniczna TP16h

- 16:00 START TP16h

- 16:10 - 16:20 Odprawa techniczna TR200, TR100 i TE150

- 16:30 START TR200, TR100 i TE150

- 17:40 - 17:50 Odprawa techniczna TP8h i TP4h

- 18:00 START TP8h i TP4h

- 22:00 META (limit czasu) TP4h

 

17 grudnia 2023 (niedziela):

- 2:00 META (limit czasu) TP8h

- 2:30 META (limit czasu) TR100

- 7:30 META (limit czasu) TR200

- 8:00 META (limit czasu) TP16h

- 8:30 META (limit czasu) TE150

- 10:00 Wręczenie pucharów dla najlepszych uczestników rajdu

- 16:00 zamknięcie Bazy Rajdu 

 

9. ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 13 grudnia 2023r.

Po tym terminie można się zgłaszać w dniu zawodów w Bazie Rajdu, po uprzednim kontakcie z organizatorem.

 

10. OPŁATA STARTOWA:

Należy przesłać przelewem na konto organizatora.

 

Alior Bank

Daniel Śmieja

07 2490 1044 0000 4200 3019 4064

 

Tytuł płatności: „Nocna Masakra 2023 + id" (numer id jest dostępny po zalogowaniu się w nowym serwisie pmno.pl)

np. "Nocna Masakra 2023, id 14")

 

Wysokość opłaty startowej:

Trasy:
TR200, TR100,
TP16h, TP8h
TE150

Opłata Startowa:

płatne do 11.12.2023

Opłata Startowa:

płatne po 11.12.2023

lub na starcie

Uczniowie i studenci

do 26 lat

60zł

80zł

Pozostali

80zł

100zł

 

Trasa TP4h

Opłata Startowa:

płatne do 11.12.2023

Opłata Startowa:

płatne po 11.12.2023

lub na starcie

Uczniowie i studenci

do 26 lat

40zł

60zł

Pozostali

60zł

80zł

 

 

Dla mieszkańców Gminy Bierzwnik opłata startowa jest pomniejszona o 50% (nie dotyczy koszulek rajdowych). Należy okazać zaświadczenie o zameldowaniu.

 

Uczniowie i studenci przy rejestracji w Biurze Rajdu będą musieli okazać aktualną legitymację szkolną lub studencką.

 

Opłatę za koszulkę w kwocie 40zł/szt. należy dokonać do 7.12.2023r.

Po tym terminie nie gwarantujemy otrzymania koszulki.

 

11. NOCLEGI:

W Bazie Rajdu będzie można skorzystać z bezpłatnego noclegu w warunkach turystycznych (należy posiadać własny śpiwór i materac). Do dyspozycji zawodników hala sportowa oraz zaplecze sanitarne (szatnie, toalety, prysznice).

 

12. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE ZAWODNIKÓW:

Trasa Rowerowa 200 i 100:

- widoczne elementy odblaskowe na ubraniu

- folia NRC

- kompas

- sprawny technicznie rower, napędzany wyłącznie siłą mięśni zawodnika

- oświetlenie przednie i tylne roweru

- telefon komórkowy (zalecamy telefon z systemem Android i obsługą NFC)

Trasa Piesza 16h, 8h i 4h:

- widoczne elementy odblaskowe na ubraniu

- folia NRC

- kompas

- oświetlenie białe (może być czołówka)

- telefon komórkowy (zalecamy telefon z systemem Android i obsługą NFC)

Trasa Ekstremalna 150:

- odpowiednio do etapu wyposażenie takie jak na TP8h i TR100

 

13. WYPOSAŻENIE ZALECANE ZAWODNIKÓW:

Trasa rowerowa 200 i 100:

- kask rowerowy

- apteczka pierwszej pomocy

- zapasowe baterie

- dodatkowe ubrania na wypadek nagłego pogorszenia warunków atmosferycznych

Trasa Piesza 16h, 8h i 4h:

- apteczka pierwszej pomocy

- oświetlenie tylne czerwone

- zapasowe baterie

- dodatkowe ubrania na wypadek nagłego pogorszenia warunków atmosferycznych

Trasa Ekstremalna 150:

- odpowiednio do etapu wyposażenie takie jak na TP8h i TR100

 

14. NAGRODY:

- puchary dla zwycięzców na wszystkich trasach (podział na kobiety i mężczyzn)

- darmowe wpisowe dla zwycięzców tras TR200, TP16h i TP8h na przyszłoroczną edycję Rajdu

- inne nagrody w miarę napływu świadczeń

 

15. ŚWIADCZENIA STARTOWE:

- komplet kolorowych map i materiałów startowych

- ubezpieczenie NNW na czas trwania Rajdu

- toalety i prysznice w bazie Rajdu

- nocleg w warunkach turystycznych na sali sportowej

- wrzątek do celów spożywczych

- ciepły posiłek na mecie Rajdu

- inne materiały w miarę napływu świadczeń

 

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

- Rajd odbędzie się bez względu na pogodę, poza sytuacjami opisanymi w punkcie 55 Regulaminu Rajdu,

- uczestnicy startują na własną odpowiedzialność,

- zabrania się korzystania z innych środków lokomocji niż przewidziane w Regulaminie Rajdu,

- uczestnik, który nie zgłosił się na starcie traci prawo świadczeń,

- zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń,

- na terenie Bazy Rajdu obowiązkowo poruszamy się w obuwiu zmiennym, o jasnej podeszwie, obowiązuje bezwzględny zakaz chodzenia w butach rowerowych i biegowych z metalowymi elementami w podeszwie.

- za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada,

- obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego i ppoż. oraz ustawy o lasach,

- ostateczna interpretacja komunikatu startowego oraz regulaminu należy do organizatorów,

- wymagana będzie duża porcja humoru oraz wyrozumiałości dla wszystkich uczestników Rajdu.

 

17. DOJAZD DO BAZY:

 

- Komunikacja kolejowa PKP

- Komunikacja autobusowa PKS

- Komunikacja własna

 

 

18. INFORMACJE DODATKOWE:

 

Daniel Śmieja

tel.: 503 79 17 74

e-mail: maratony@home.pl

maratony.home.pl

 

 

Wstecz