Wstecz Maratony Strona główna Aktualności Archiwum Kontakt

 

 

Regulamin XXI Ekstremalnego Rajdu na Orientację „Nocna Masakra 2023”

 

Postanowienia ogólne:

 

1.      XXII Ekstremalny Rajd na Orientację „NOCNA MASAKRA 2023” (zwany dalej Rajdem) jest Rajdem sportowo-turystycznym (współzawodnictwem sportowym).

2.      Cele Rajdu:

- sprawdzenie własnej wytrzymałości fizycznej,

- praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem,

- popularyzacja turystycznych imprez na orientację, jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku,

- wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację,

- ukazanie uczestnikom piękna Równiny Drawskiej, Poj. Choszczeńskiego i Poj. Dobiegniewskiego.

3.      Organizator:

- Stargardzki Klub Orientacji „15 Południk”

- Fundacja Czyste Powietrze

4.      Współorganizatorzy:

- Gmina Bierzwnik,

- Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku,

- Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Dziedzictwa Cystersów Bierzwnickich w Bierzwniku,

- Ludowo Parafialny Uczniowski Klub Sportowy "WIKTORIA" Zieleniewo.

 

 Trasa Piesza 16h, Trasa Piesza 8h i Trasa Piesza 4h:

 

5.      Podstawową zasadą na Trasie Pieszej 16h (TP16h) Rogaining 16h jest to, by w limicie czasowym 16 godzin, zdobyć jak największą liczbę punktów przeliczeniowych.
Podstawową zasadą na Trasie Pieszej 8h (TP8h) Rogaining 8h jest to, by w limicie czasowym 8 godzin, zdobyć jak największą liczbę punktów przeliczeniowych.
Podstawową zasadą na Trasie Pieszej 4h (TP4h) Rogaining 4h jest to, by w limicie czasowym 4 godzin, zdobyć jak największą liczbę punktów przeliczeniowych.

6.      Start wszystkich uczestników tras TP16h i TP8h odbywa się jednocześnie, po czym uczestnicy zmierzają do mety non-stop.
Start wszystkich uczestników trasy TP4h odbywa się jednocześnie, po czym uczestnicy zmierzają do mety non-stop.

7.      Organizatorzy na starcie dostarczają kolorową mapę topograficzną (skala 1:50000) z zaznaczonymi Punktami Kontrolnymi (PK). Używanie map innych niż te dostarczone przez organizatorów jest zabronione (dotyczy również map w postaci cyfrowej, zabrania się korzystania z urządzeń do nawigacji satelitarnej z wgranymi mapami). Używanie niedozwolonych map równoznaczne jest z dyskwalifikacja.

8.      Uczestnicy mogą zaliczać PK w kolejności dowolnej zgodnie z otrzymaną mapą i opisem trasy.

9.      PK w terenie jest to płaski biało-czerwonym lampion umiejscowiony na drzewie posiadający własny kod literowy, perforator, kod QR i kartę NFC Dodatkowo, jako zabezpieczenie, na drzewie z lampionem będzie kod napisany jaskrawą farbą. Na PK nie będzie sędziów. Część PK, np. zlokalizowanych w miejscach atrakcji turystycznych, będzie miała charakter opisowy.

10. Punkty Kontrolne można potwierdzić na jeden z dwóch sposobów:
a) wykorzystując aplikację
CheckPoint 3.xx (skanowanie kodu QR lub karty NFC),
b) w przypadku awarii telefonu należy w danym polu karty startowej wpisać kod PK oraz czas (godzina i minuta) obecności na PK.

UWAGA, na Trasie Pieszej TP16h, TP8h i TP4h nie będzie perforatorów. Potwierdzanie PK wyłącznie za pomocą aplikacji
CheckPoint 3.xx. Zasady potwierdzania PK identycznie jak dla Tras Rowerowych.

Szczegółowe zasady potwierdzania PK i wysyłania SMS zostaną podane w oddzielnym komunikacie.

W przypadku awarii telefonu należy w danym polu karty startowej wpisać czas (godzina i minuta) obecności na PK.

W wyjątkowych sytuacjach Sędzia Główny może zezwolić na inny sposób potwierdzania PK.

W przypadku braku SMS z potwierdzeniem lub braku czasu na karcie startowej na uczestnika nakładana jest kara czasowa 3min, za każdy jeden brak SMS (wpisu). Kara dodawana jest do czasu pokonania trasy.

 

11.  Warunkiem sklasyfikowania jest odnalezienie i potwierdzenie przynajmniej jednego PK w kolejności dowolnej w przedziale czasu przewidzianym przez organizatorów

12.  Warunkiem ukończenia trasy jest odnalezienie i potwierdzenie wszystkich PK oraz dotarcie na Metę Rajdu w limicie czasu dla danej trasy.

13.  O klasyfikacji uczestnika w pierwszej kolejności decyduje suma tzw. punktów przeliczeniowych uzyskanych na trasie przez uczestnika za potwierdzenie PK, w drugiej kolejności liczba znalezionych i potwierdzonych PK, a w trzeciej decyduje czas przybycia na metę uczestnika.

14. PK na Trasie Pieszej 16h, 8h i 4h mają różną wartość punktów przeliczeniowych (jeden PK=10÷90pp).

15.  W przypadku przekroczenia limitu czasu za każdą rozpoczętą minutę spóźnień odejmuje się od wyniku uczestnika jeden punkt przeliczeniowy. W przypadku gdy uczestnik zostanie zwieziony z trasy od jego wyniku odejmuje się połowę zdobytych punktów przeliczeniowych. Po przekroczeniu limitu spóźnień, wynik końcowy uczestnika jest traktowany jak zwiezienie z trasy. Limit spóźnień na wszystkich trasach wynosi 1 godzinę.

16.  Wszelkie przerwy na trasie Rajdu i w bazie Rajdu są wliczane w czas przebycia trasy i można korzystać z tego przywileju bez ograniczeń.

17.  Wyposażenie obowiązkowe:

- kompas

- folia NRC

- widoczne elementy odblaskowe na ubraniu

- oświetlenie białe, (może być czołówka)

- telefon komórkowy (zalecamy telefon z systemem Android i obsługą NFC)

- istnieje możliwość wypożyczenia wodoodpornych telefonów Samsung Xcover 3 w cenie 20 zł/tel (liczba sztuk ograniczona, pierwszeństwo maja uczestnicy trasy TP16h i TR200)

18.  Wyposażenie zalecane:

- apteczka pierwszej pomocy

- oświetlenie tylne czerwone

- zapasowe baterie

- dodatkowe ubrania na wypadek nagłego pogorszenia warunków atmosferycznych

 

 

Trasa Rowerowa 200 i Trasa Rowerowa 100:

 

19.  Podstawową zasadą na Trasie Rowerowej 200 (TR200) jest to, by w limicie czasowym 15 godzin zdobyć jak największą liczbę Punktów Kontrolnych (optymalny dystans wynosi ok. 200km).
Podstawową zasadą na Trasie Rowerowej 100 (TR100) jest to, by w limicie czasowym 10 godzin przejechać rowerem cała trasę (ok. 100km).

20.  Start wszystkich uczestników danej trasy odbywa się jednocześnie, po czym uczestnicy zmierzają do mety non-stop.

21.  Organizatorzy na starcie dostarczają kolorową mapę topograficzną (skala 1:100000) z zaznaczonymi PK. Używanie map innych niż te dostarczone przez organizatorów jest zabronione (dotyczy również map w postaci cyfrowej, zabrania się korzystania z urządzeń do nawigacji satelitarnej z wgranymi mapami). Używanie niedozwolonych map równoznaczne jest z dyskwalifikacja.

22.  Uczestnicy mogą zaliczać PK w kolejności dowolnej zgodnie z otrzymaną mapą i opisem trasy. Długość Trasy Rowerowej 200 i Trasy Rowerowej 100 jest liczona wzdłuż najkrótszego wariantu pokonania trasy, po istniejących drogach i ścieżkach (nie jest to odległość w linii prostej między PK)

23.  PK w terenie jest to płaski biało-czerwonym lampion umiejscowiony na drzewie posiadający własny kod literowy, kod QR i perforator (pieczątkę). Dodatkowo, jako zabezpieczenie, na drzewie z lampionem będzie kod napisany jaskrawą farbą. Na PK nie będzie sędziów. Część PK, np. zlokalizowanych w miejscach atrakcji turystycznych, będzie miała charakter opisowy.

24.  Punkty Kontrolne można potwierdzić na jeden z dwóch sposobów:
a) wykorzystując aplikację
CheckPoint 3.xx (skanowanie kodu QR lub karty NFC),
b) w przypadku awarii telefonu należy w danym polu karty startowej wpisać kod PK oraz czas (godzina i minuta) obecności na PK.

Uwaga na PK nie będzie perforatorów. Potwierdzanie PK wyłącznie za pomocą aplikacji
CheckPoint 3.xx.

W wyjątkowych sytuacjach Sędzia Główny może zezwolić na inny sposób potwierdzania PK.

W przypadku braku czasu potwierdzenia PK, na uczestnika nakładana jest kara czasowa 3min, za każdy jeden brak wpisu. Kara dodawana jest do czasu pokonania trasy.

 

25.  Warunkiem sklasyfikowania jest odnalezienie i potwierdzenie przynajmniej jednego PK w kolejności dowolnej w przedziale czasu przewidzianym przez organizatorów.

26.  Warunkiem ukończenia trasy jest odnalezienie i potwierdzenie wszystkich PK oraz dotarcie na Metę Rajdu w limicie czasu dla danej trasy.

27.  O klasyfikacji uczestnika w pierwszej kolejności decyduje suma tzw. punktów przeliczeniowych uzyskanych na trasie przez uczestnika za potwierdzenie PK, w drugiej kolejności liczba znalezionych i potwierdzonych PK, a w trzeciej decyduje czas przybycia na metę uczestnika. Wyniki z trasy TR100 uwzględniane są także w klasyfikacji końcowej trasy TR200

28.  Punkty Kontrolne na TR200 i TR100 maja różną wagę od 30pp do 60pp. Waga punktu zależna jest od odległości od innych PK oraz od miejsca lokalizacji. Punkty zlokalizowane w najbardziej niedostępnych miejscach mają największą wagę.

29.  W przypadku przekroczenia limitu czasu za każdą rozpoczętą minutę spóźnień odejmuje się od wyniku uczestnika jeden punkt przeliczeniowy. W przypadku gdy uczestnik zostanie zwieziony z trasy od jego wyniku odejmuje się połowę zdobytych punktów przeliczeniowych. Po przekroczeniu limitu spóźnień, wynik końcowy uczestnika jest traktowany jak zwiezienie z trasy. Limit spóźnień na wszystkich trasach wynosi 1 godzinę.

30.  Wszelkie przerwy na trasie Rajdu i w bazie Rajdu są wliczane w czas przebycia trasy i można korzystać z tego przywileju bez ograniczeń.

31.  Wyposażenie obowiązkowe:

- sprawny rower, napędzany wyłącznie siłą mięśni zawodnika

- widoczne elementy odblaskowe na ubraniu

- oświetlenie przednie - białe (może być czołówka)

- oświetlenie tylne – czerwone

- kompas

- folia NRC

- telefon komórkowy (zalecamy telefon z systemem Android i obsługą NFC)

- istnieje możliwość wypożyczenia wodoodpornych telefonów Samsung Xcover 3 w cenie 20 zł/tel (liczba sztuk ograniczona, pierwszeństwo maja uczestnicy trasy TR200 i TP16h)

32.  Wyposażenie zalecane:

- kask rowerowy

- apteczka pierwszej pomocy

- zapasowe baterie

- dodatkowe ubrania na wypadek nagłego pogorszenia warunków atmosferycznych

 

 

Trasa Ekstremalna 150

 

33.  Podstawową zasadą na Trasie Ekstremalnej 150 (TE150) jest to, by w limicie czasowym 16 godzin, zdobyć jak największą liczbę punktów przeliczeniowych na trasie TR100 i trasie TP8h.

34.  Na Trasie Ekstremalnej 150 obowiązują postanowienia odpowiednio dla Etapu Rowerowego jak dla Trasy Rowerowej 100 i Etapu Pieszego jak dla Trasy Pieszej 8h.

35.  Zawodnicy przystępują najpierw do Etapu Rowerowego. Po zakończeniu Etapu Rowerowego zawodnik może od razu przystąpić do startu Etapu Pieszego.

36. Czas pomiędzy metą Etapu Rowerowego, a startem Etapu Pieszego wlicza się do czasu pokonania trasy. Wynik z Etapu Rowerowego uwzględniany jest także w klasyfikacji końcowej trasy TR100.

 

 

Postanowienia końcowe:

 

37.  Wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne, obowiązkowe odmeldowanie się po Rajdzie do godziny 12:00 – 17 grudnia 2023 roku (niedziela) w jeden z poniżej podanych sposobów:

- na mecie,

- w bazie Rajdu,

- telefoniczne u Sędziego Głównego dzwoniąc pod numer telefonu 503791774.

Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa.

38.  Uczestnicy w czasie trwania Rajdu na Trasie Pieszej 16h 8h i 4h oraz Etapie Pieszym TE 150 poruszają się pieszo (np. marszem lub biegiem), na Trasie Rowerowej 200 i 100 oraz Etapie Rowerowym TE150 poruszają się na rowerach i odpoczywają wedle własnej woli. Aby przebycie trasy było "czyste" nie mogą oni korzystać z żadnego innego środka lokomocji oraz pomocy osób trzecich.

39.  Fakt pobytu uczestnika oraz godzinę na PK z obsadą odnotowują Sędziowie PK, także we własnym zakresie. Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa i w żaden sposób nie zastępuje obowiązku prawidłowego potwierdzenia PK przez uczestnika.

40.  Protesty można składać w formie pisemnej lub ustnej do 22 grudnia 2023r. Protesty zostaną rozpatrzone do 26 grudnia 2023r., po czym zostanie ogłoszona oficjalna klasyfikacja końcowa Rajdu.

41.  Udział w Rajdzie jest dobrowolny. W Rajdzie uczestnicy startują na własną odpowiedzialność niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie Rajdu i w razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowania od organizatorów. Fakt ten odnotowuje się poprzez podpisanie deklaracji w sekretariacie przed Rajdem

42.  Obowiązuje zakaz rozpalania i palenia ognisk na terenach leśnych, poruszania się po uprawach leśnych (młodniki do 4 m wysokości, ostoje zwierzyny, drzewostany nasienne, źródliska) i rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych. Dodatkowo obowiązuje zakaz niszczenia runa leśnego, płoszenia zwierząt, niszczenia mrowisk, kaleczenia drzew oraz śmiecenia na całej długości trasy Rajdu.

43.  Obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego i ppoż. oraz ustawy o lasach

44.  Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do posiadana i okazywania na wezwanie organizatorów i innych służb ważnego dowodu tożsamości. Numer startowy, wydawany w sekretariacie przed startem należy podczas trwania Rajdu obowiązkowo umieścić w widocznym miejscu.

45.  Osoby niepełnoletnie w wieku 16 - 17 lat startują w Rajdzie tylko za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych (wymagana kserokopia dowodu ze wzorem podpisu), pod opieką osób powyżej 21 roku życia. Fakt ten obowiązkowo należy odnotować w karcie zgłoszeniowej wypełnianej w sekretariacie Rajdu przed startem.

46.  Osoby niepełnoletnie w wieku poniżej 16 lat startują w Rajdzie tylko pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych.

47.  Organizatorzy mają prawo wycofać uczestnika Rajdu z trasy w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuowania wysiłku fizycznego oraz w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu.

48.  Na wszystkich trasach DOPUSZCZA SIĘ używanie urządzeń nawigacji satelitarnej (GPS i innych) jedynie do pomiaru prędkości, przebytego dystansu i innych parametrów ruchu w postaci danych liczbowych oraz do zapisywania śladu przebytej trasu.

49.  Na wszystkich trasach ZABRANIA SIĘ używania urządzeń nawigacji satelitarnej (GPS i innych) do sprawdzenia śladu przebytej trasy w trakcie trwania Rajdu i innych obrazów graficznych, w szczególności zabrania się używania wgranych map.

50.  Na wszystkich trasach ZABRANIA SIĘ startu w zaprzęgu z psem lub z innymi zwierzętami.

51.  Za szkody wyrządzone wobec uczestników przez osoby trzecie jak i odwrotnie organizator nie odpowiada.

52.  Nadleśnictwa, na terenie których przebiegać będą trasy Rajdu, nie biorą odpowiedzialności za jakiekolwiek nieszczęśliwe zdarzenia losowe, które mogą spowodować uszczerbek na zdrowiu lub mieniu osób uczestniczących w imprezie (takich jak np. upadek drzew, spadnięcie gałęzi z drzew, ukąszenia owadów, zachowanie dzikich zwierząt, upadek osób na skutek nierówności terenu lub potknięcia na kawałkach, odpadach i wyrzynkach drewna, zranienia uschniętymi gałązkami oraz gałęziami itp.).

53.  W okolicach wykonywania prac leśnych, gdzie częściej niż zwykle możliwe są upadki drzew albo ich części, należy zachować szczególną ostrożność.

54.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem Rajdu.

55.  W przypadku wystąpienia skrajnie niekorzystnych warunków pogodowych (silny mróz, wiatr lub deszcz) lub wystąpienia klęski żywiołowej, organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy, zmiany terminu. lokalizacji, długości lub  przebiegu taras.

56. Uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na publiczne ogłoszenie wyników wraz z jego danymi osobowymi w postaci imienia, nazwiska, roku urodzenia, klubu sportowego i miejscowości podanych w zgłoszeniu.

57. Uczestnicy Rajdu zgadzają się na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).

58. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
a) administratorem danych osobowych uczestników jest Daniel Śmieja,
b) inspektorem ochrony danych dotyczących uczestników Rajdu Nocna Masakra jest Daniel Śmieja  (e-mail: maratony@home.pl),
c) podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w Rajdzie,
d) uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
e) dane wszystkich Uczestników w wersji podstawowej (imię, nazwisko, miasto, klub/drużyna, numer startowy, informacja o uiszczeniu opłaty startowej, wynik zawodów) będą publikowane na stronie maratony.home.pl,
f) uczestnik ma prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących jego narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

59. Organizator Rajdu, Patroni i Sponsorzy są uprawnieni do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w Rajdzie, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących Rajd i wydarzenia towarzyszące Rajdowi (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne), uczestnikom oprócz nagród nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych.

60. Uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do wizerunku i wypowiedzi dla prasy, radia i telewizji utrwalonego poprzez dokumentację prasową, fotograficzną i filmową obejmujące wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 904 z późniejszymi zmianami) na organizatora Rajdu.

61.  Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. W sprawach spornych decyzja organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

 

 

Wstecz