Wstecz Maratony Strona główna Aktualności Archiwum Kontakt

 

Zasady Potwierdzania PK

 

Każdy Punkt Kontrolny (PK) należy potwierdzić w jeden z trzech sposobów:

 

1. Poprzez aplikację CheckPoint (obsługa kart NFC i kodów QR). Zawodnik nie musi potwierdzać PK na karcie startowej.

 

2. Poprzez perforację odpowiedniego pola karty startowej. Dodatkowo każdy zawodnik ma obowiązek wysłać SMS, na specjalny nr organizatora, potwierdzający zdobycie PK. Dane wysyłane przez zawodników będą automatycznie zamieszczane na stornie Rajdu jako „Wyniki na żywo”. Za każdy jeden brak wysyłki SMS, na uczestnika nakładana jest 3min kara czasowa, dodawana do czasu pokonania trasy.

 

3. W przypadku awarii telefonu PK należy potwierdzić tradycyjnie perforując odpowiednie pole karty startowej i wpisując czas pobytu na PK.

 

Zachęcamy do korzystania z aplikacji CheckPoint, dzięki której podbicie Punktu jest bardzo szybkie i wygodne, nie wymaga perforacji karty startowej i wpisywania czasu długopisem a jednocześnie kibice mogą śledzić zmagania zawodników poprzez wyniki online.

 

Zasady obsługi systemu poprzez wysyłkę SMS:

 

1. Podczas rejestracji w Biurze Zawodów, z telefonu posiadanego podczas Rajdu, należy wysłać SMS na nr 664 079 222 (sieć T-mobile) wpisując w treści Trasę, swoje imię i nazwisko oraz nr startowy, np. TR300 Jan Kowalki 201. Wysłanie SMS rejestrującego jest niezwykle istotne ze względu na prawidłową weryfikację danych i nr telefonu zawodnika.

 

2. Potwierdzenie Punktu Kontrolnego  odbywa się przez wysłanie SMS o treści np: AB  (ważne aby między poszczególnymi członami nie było spacji, system automatycznie rozpoznaje potwierdzenie PK bez względu na wielkość liter, można wpisać AB, Ab, lub ab).

 

3. W przypadku gdy w miejscu lokalizacji PK zawodnik jest poza zasięgiem swojej sieci GSM należy wpisać w SMS odpowiednio: "AB 12:34" gdzie AB to KOD Punktu Kontrolnego, 12:34 godzina i minuta (w formacie 24-godzinnym) potwierdzenia PK (podobnie jak w pierwszym przypadku wielkość liter jest bez znaczenia, godziny i minuty należy rozdzielić: dwukropkiem, kropką, przecinkiem lub średnikiem, przy czym należy pamiętać by KOD PK i czas były rozdzielone spacją) i wysłać SMS w momencie uzyskania zasięgu sieci GSM.

W przypadku braku zasięgu i próby potwierdzenia PK przed północą, oraz gdy wysłanie SMS nastąpi po północy, należny wpisać w SMS odpowiednio: "AB 23:55 17-12-2016", gdzie
17-12-2016 to data potwierdzenia PK w formacie dd-mm-rrrr. Należy bezwzględnie pamiętać aby między kodem PK i czasem oraz między czasem a datą była spacja.

 

4. Potwierdzenie przybycia na Metę należy dokonać wysyłając SMS o treści: Meta

 

5 W przypadku błędnego wpisania kodu PK, podania błędnej godziny lub daty należy wysłać SMS z komendą "Usun KodPK" np. "Usun AB" i ponownie potwierdzić dany PK wysyłając poprawną komendę.

Uwaga 1: komendę "Usun" należy wpisywać bez polskich znaków.

Uwaga 2: System rejestruje tylko prawidłowo wysłane kody PK, komendę "Usun" należy stosować tylko do sytuacji gdy np. zamiast kodu AB wyślemy SMS o treści AC, komenda; "Usun AC" i ponowne wysłanie SMS z prawidłowym kodem.

W sytuacji gdy np. podamy złą godzinę np. zamiast "AB 12:34" wpiszemy "AB 22:34" należy zastosować komendę "Usun AB" i wysłać ponownie SMS o Treści: AB 12:34

Uwaga 3. Ponowne wysłanie SMS z już potwierdzonym PK powoduje nadpisanie czasu podbicia PK.

Uwaga 4. W przypadku gdy wyślemy SMS o treści np. "tr3" system automatycznie zignoruje wpis. Wysłanie SMS o treści np.: "Pk 3", „PK3” itp. również zostanie zignorowane.

 

 

Instrukcja obsługi aplikacji CheckPoint:

- należy pobrać plik instalacyjny ze strony sporttrack.pl (Aplikacja działa od androida 2.3.3)

- zainstalować plik na swoim telefonie,

- uruchomić aplikację,

- kliknąć przycisk ustawień (symbol zębatki), wpisać nr 664079222 i zatwierdzić,

- w celu potwierdzenia PK należy odblokować i zbliżyć telefon do karty NFC lub wcisnąć przycisk „Podbij PK” i skierować aparat telefonu na kod QR,

- aplikacja automatycznie odczyta dane z kodu QR i wyśle SMS z danymi PK na podany nr,

- w celu sprawdzenia historii potwierdzonych PK, kliknąć przycisk „Historia”,

- w przypadku braku zasięgu sieci GSM, podczas potwierdzania PK, należy zeskanować kod QR/zbliżyć telefon do karty NFC, a po uzyskaniu zasięgu sieci sprawdzić folder wiadomości w systemie telefonu i status wysłania SMS. Jeśli dany SMS nie został wysłany należy kliknąć „wyślij ponownie”

 

Wstecz