Wstecz Strona główna Aktualności Archiwum Kontakt

 

Regulamin BossPlus Cup Pucharu Polski w Maratonach Rowerowych na Orientację:

 

Wersja: *.doc

 

I. Cel:

1. Celem BossPlus Cup Pucharu Polski w Maratonach Rowerowych na Orientację w 2013 roku (zwanych dalej PPM) jest:

a. wyłonienie najlepszego zawodnika w PPM w sezonie,

b. uatrakcyjnienie zawodów w rowerowej jeździe na orientację,

c. promocja zawodów w rowerowej jeździe na orientację w różnych środowiskach.

 

II. Sponsor Pucharu, Organizacja:

1. Sponsorem tytularnym PPM jest firma Boss Plus Sp. z o.o. www.bossplus.pl

2. Poszczególne zawody PPM są realizowane przez zgłoszonych do PPM organizatorów. Zawody muszą spełniać dwa wymogi minimalne:

  • Dystans minimum 100 km
  • Zawody są rozgrywane na orientację

3. Organizatorem PPM jest Pomorski Klub Orientacji HARPAGAN.

 

III. Terminy:

1. W 2013 roku PPM rozgrywany jest podczas następujących zawodów:

 

Termin

Dystans

Zawody

Organizator

Miejsce

1

9-10.03

100

Złoto dla Zuchwałych

BikeBoys

woj. kujawsko-pomorskie

2

30-31.03

150

Wielkopolski Rajd Róża Wiatrów

Sportowy Klub Orienteeringu "Kompas"

Koziegłowy

3

19-21.04

200

Harpagan 45

PKO Harpagan

Kolbudy, woj. pomorskie

4

3-5.05

200

Rudawska Wyrypa

SG Wyrypa

woj. dolnośląskie

5

10-12.05

150

Dymno

PTTK Mazowsze

woj. mazowieckie

6

19.05

100

Wiosenna Odyseja Miechowska

SKF Bikeholicy

tereny Wyżyny Miechowskiej

7

08.06

100

Bike Orient

KTR BikeOrient

Szczepocice k. Radomska

8

14-16.06

130

Mazurskie Tropy

Studencki Klub Górski

Mazury

9

22-23.06

300/150

Grassor

Stargardzki Klub Orientacji

15 POŁUDNIK

woj. zachodniopomorskie

10

19-21.07

150

Szaga

KS Hades

woj. wielkopolskie

11

16-18.08

150

Izerska Wielka Wyrypa

PTSM Oddział   Łużycki w Lubaniu 

woj. dolnośląskie

12

14.09

100

Mordownik

OrienTrack

Małopolska

13

20-22 .09

200

Jesienne Trudy

Stargardzki Klub Orientacji

15 POŁUDNIK

woj. zachodniopomorskie

14

28-29.09

100+50

Galicja Orient

SKF Bikeholicy

Bochnia

15

4-6.10

150

Kaczawska Wyrypa

SG Wyrypa

woj. dolnośląskie

16

18-20.10

200

Harpagan 46

PKO Harpagan

woj. pomorskie, miejscowość na K…

17

9.11

100

SZAGO

UKS Włóczykij

Osiek k/Skórcza (woj. pomorskie i kujawsko-pomorskie)

18

22-24.11

200

Funex Orient’ 2013

Fundacja

Extreme Sports

Kraków

19

14-15.12

200/100

Nocna Masakra

Stargardzki Klub Orientacji

15 POŁUDNIK

woj. zachodniopomorskie

 

IV. Uczestnictwo:

1. Prawo uczestnictwa w PPM mają wszyscy startujący w imprezach zaliczanych do PPM.

 

V. Kategorie wiekowe:

1. Zawodnicy w klasyfikacji PPM dzieleni są na następujące kategorie:

Grupa wiekowa

Kategorie

Rok urodzenia

Kobiety

K

Bez ograniczeń wiekowych

Mężczyźni

M

Bez ograniczeń wiekowych

2. Podział następuje po ogłoszeniu wyników końcowych poszczególnych zawodów PPM.

 

VI. Klasyfikacja i zasady punktacji:

1. Poszczególne zawody PPM mogą być rozgrywane na dwóch dystansach, przy założeniu wymogów minimalnych z punktu II.2 regulaminu. Trasy krótsze liczone są jako oddzielne zawody z punktacją zmniejszoną o połowę.

2. Warunkiem klasyfikowania zawodników w PPM w danej kategorii za dane zawody jest wspólna klasyfikacja końcowa zawodów uwzględniająca wszystkich zawodników niezależnie od wieku oraz startu indywidualnego czy też zespołowego. Z klasyfikacji wykluczeni są zawodnicy używający rowerów ze wspomaganiem (np. elektrycznym).

3. Do klasyfikacji PPM zaliczane są zawody wymienione w punkcie III.1. regulaminu.

4. Do klasyfikacji PPM sumowanych jest 6 najlepszych wyników danego zawodnika we wspólnych klasyfikacjach końcowych poszczególnych zawodów z trasy pojedynczej. Jeżeli na zawodach była druga, krótsza trasa, to punkty do klasyfikacji generalnej liczone są jako 0,5 najlepszego wyniku.

5. Liczba punktów do klasyfikacji PPM zdobytych przez zawodnika w danych zawodach PPM wynika z zajętego przez niego miejsca:

a. w zawodach z klasyfikacją zespołową punkty PPM przyznaje się każdemu członkowi zespołu według zasady:

Miejsce

1

2

3

4

5

6

7

….

44

45 i dalsze

Punkty

100

92

88

84

80

78

76

….

2

1

b. w zawodach z klasyfikacją indywidualną punkty PPM przyznaje się każdemu zawodnikowi według zasady:

Miejsce

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

….

87

88 i dalsze

Punkty

100

96

92

90

88

86

84

82

80

79

78

….

2

1

6. W przypadku zajęcia tego samego miejsca przez dwa bądź więcej zespołów lub zawodników, wszyscy otrzymują tę samą liczbę punktów do PPM, przewidzianą za to miejsce w regulaminie PPM.

7. Przy ustalaniu kolejnych miejsc, w sytuacji o której mowa w punkcie 6, brana jest pod uwagę liczba zespołów lub zawodników jaką sklasyfikowano przed danym zespołem lub zawodnikiem.

8. W przypadku gdy zawody rozgrywane są w kilku etapach składających się łącznie na dystans zawodów PPM (minimum 100 km), punkty zdobywają zawodnicy, którzy wystartowali na wszystkich etapach zawodów.

9. W zawodach PPM punkty zdobywają wszyscy zawodnicy, którzy ukończyli zawody.

10. Zawodnicy, którzy otrzymali NKL na zawodach PPM otrzymują do klasyfikacji PPM, 0 punktów.

11. W przypadku równej liczby punktów w klasyfikacji PPM o wyższym miejscu danego zawodnika decyduje kolejno:

a. większa liczba zwycięstw danego zawodnika w poszczególnych zawodach PPM,

b. większa liczba miejsc drugich i kolejnych w poszczególnych zawodach PPM.

 

VII. Nagrody:

1. Zawodnicy z miejsc od 1 do 3 w klasyfikacji generalnej PPM w danej kategorii otrzymują puchary.

2. Zawodnicy z miejsc od 1 do 10 w klasyfikacji generalnej PPM w danej kategorii otrzymują dyplomy.

3. Nagrody zostaną wręczone na imprezie PPM w kolejnym roku – HARPAGAN-47.

 

VIII. Zasady finansowania:

1. Koszty organizacyjne zawodów PPM pokrywają jednostki organizacyjne wymienione w punkcie III. niniejszego regulaminu.

2. Koszty uczestnictwa (przejazdy, zakwaterowanie, wyżywienie, opłaty startowe) pokrywają uczestniczące w zawodach kluby lub zawodnicy indywidualnie.

3. Koszty nagród wymienionych w punkcie VII. niniejszego regulaminu pokrywa sponsor tytularny PPM.

 

IX. Sprawy organizacyjne:

1. Sędziego Głównego PPM powołuje organizator.

2. Interpretacja niniejszego regulaminu oraz rozstrzyganie spraw spornych i protestów dotyczących PPM należy do Sędziego Głównego PPM.

3. Zgłoszenia imprez na następny rok należy dokonać do końca stycznia 2014. Zgłoszeń należy dokonywać za pomocą formularza dostępnego na stronie Pucharu. UWAGA: Zgłoszenia przyjmowane są tylko od organizatorów z osobowością prawną (kluby, stowarzyszenia, organizacje i inna działalność zarejestrowana). W przypadku niejasności organizator Pucharu Polski ma prawo poprosić o kopie dokumentów rejestracyjnych oraz polisę ubezpieczeniową OC organizatorów. Przysyłając zgłoszenie organizator rajdu godzi się na zapisy niniejszego regulaminu.

4. Organizator imprezy jest zobowiązany opublikować na stronie zawodów podstawowe informacje o imprezie (przewidywana długość trasy, miejsce startu, godzina startu, godzina zamknięcia mety) co najmniej na 1 miesiąc przed imprezą. Brak takich informacji skutkuje automatycznym wycofaniem imprezy z PPM w roku 2013.

5. Na opublikowanie wyników końcowych na swojej stronie internetowej oraz dostarczenie ich do Sędziego Głównego PPM organizator imprezy  ma 14 dni kalendarzowych.

6. Regulamin PPM wchodzi w życie z dniem 01.03.2013 roku.

 

 

 

Wstecz