Wstecz Maratony Strona główna Aktualności Archiwum Kontakt

 

Regulamin BossPlus Cup Pucharu Polski w Maratonach Rowerowych na Orientację 2014:

 

Wersja: *.doc

 

 

I. Cel:

1. Celem BossPlus Cup Pucharu Polski w Maratonach Rowerowych na Orientację w 2014 roku (zwanych dalej PPM) jest:

a. wyłonienie najlepszego zawodnika w PPM w sezonie,

b. uatrakcyjnienie zawodów w rowerowej jeździe na orientację,

c. promocja zawodów w rowerowej jeździe na orientację w różnych środowiskach.

II. Sponsor Pucharu, Organizacja:

1. Sponsorem tytularnym PPM jest firma Boss Plus Sp. z o.o. www.bossplus.pl

2. Poszczególne zawody PPM są realizowane przez zgłoszonych do PPM organizatorów. Zawody muszą spełniać dwa wymogi minimalne:

  • Dystans minimum 100 km
  • Zawody są rozgrywane na orientację

3. Organizatorem PPM jest Pomorski Klub Orientacji HARPAGAN.

III. Terminy:

1. W 2014 roku PPM rozgrywany jest podczas następujących zawodów:

Lp

Data

Dystans

Nazwa

Organizator

Miejsce

1

22 lutego 2014

100km

Złoto dla Zuchwałych

Bikeboys Paweł Mantycki

woj. Kujawsko pomorskie

2

12 kwietnia 2014

100 i 200km

Harpagan-47

PKO HARPAGAN

woj. pomorskie

3

26 kwietnia 2014

150 km

III Wielkopolski Rajd Róża Wiatrów

SKO Kompas

Koziegłowy 62-028/Puszcza Zielonka

4

2-4 maja 2014

200km

Rudawska Wyrypa

Szkoła Górska \"Wyrypa\"

Rudawy Janowickie

5

17 maja 2014

150 km

ZaDyMnO 360

Stowarzyszenie Team 360 Stopni

Otwock

6

24 maja 2014

100km

Pruchnickie Harce Rowerowe

Centrum Kultury Sportu i Turystyki

Podnóże Bieszczad

7

31 maja 2014

130km

Leśne Dukty

Nadleśnictwo Lipka

powiat złotowski

8

7 czerwca 2014

150 km

Ciupaga Orient

SKF Bikeholicy

Beskidy

9

14 czerwca 2014

130 km

Mazurskie Tropy

Studencki Klub Górski oraz Stowarzyszenie Tropy

Mazury

10

21-22 czerwca 2014

150 i 300km

Grassor

SKO 15 Południk

woj. zachodniopomorskie, lubuskie

11

28 czerwca 2014

100km

Rajd Bike Orient

KTR BikeOrient

woj. łódzkie

12

11-12 lipca 2014

100 i 150km

Szaga

KS HADES

Wielkopolska

13

26-27 lipca 2014

100 i 180km

Azymut Orient

Bikeboys Paweł Mantycki

woj. Kujawsko Pomorskie

14

2 sierpnia 2014

100km

Rajd Konwalii

Stowarzyszenie rajdkonwalii.pl

Mochy

15

16 sierpnia 2014

150km

Izerska Wielka Wyrypa

PTSM Oddział łużycki w Lubaniu

Lubań, Pogórze Izerskie

16

23 sierpnia 2014

100 km

KoRNO - Kosmiczny Rajd Na Orientację

Rowerowa Norka

woj. śląskie

17

5-6 września 2014

150km

Kaczawska Wyrypa

Szkoła Górska \"Wyrypa\"

Góry Kaczawskie

18

13 września 2014

130 km

Mordownik

Orientrack Jan Lenczowski

Południe Polski

19

27 września 2014

200km

Jesienne Trudy

Sko \"15 Południk\" Pttk O/Kolejowy Stargard Szczeciński

Borne Sulinowo

20

4-5 października 2014

100+60km (2 etapy)

Galicja Orient

SKF Bikeholicy

woj. małopolskie

21

18 października 2014

100 i 200km

Harpagan-48

PKO HARPAGAN

woj. pomorskie

22

8 listopada 2014

100 km

Impreza na Orientację SZAGO

Uczniowski Klub Sportowy Włóczykij

pomorskie, kujawsko-pomorskie

23

29-30 listopada 2014

200 km

Funex Orient

Fundacja Wspierania Sportu Ekstremalnego EXTREME SPORTS

Zawoja

24

20-21 grudnia 2014

100 i 200km

Nocna Masakra

SKO 15 Południk

woj. zachodniopomorskie

 

IV. Uczestnictwo:

1. Prawo uczestnictwa w PPM mają wszyscy startujący w imprezach zaliczanych do PPM.

V. Kategorie wiekowe:

1. Zawodnicy w klasyfikacji PPM dzieleni są na następujące kategorie:

Grupa wiekowa

Kategorie

Rok urodzenia

Kobiety

K

Bez ograniczeń wiekowych

Mężczyźni

M

Bez ograniczeń wiekowych

2. Podział następuje po ogłoszeniu wyników końcowych poszczególnych zawodów PPM.

VI. Klasyfikacja i zasady punktacji:

1. Poszczególne zawody PPM rozgrywane są na jednym dystansie, o tej samej trudności trasy, usytuowaniu PK i pomiarze czasu dla wszystkich kategorii startowych.
2. Warunkiem klasyfikowania zawodników w PPM w danej kategorii za dane zawody jest wspólna klasyfikacja końcowa zawodów uwzględniająca wszystkich zawodników niezależnie od wieku oraz startu indywidualnego czy też zespołowego. Z klasyfikacji wykluczeni są zawodnicy używający rowerów ze wspomaganiem (np. elektrycznym).
3. Do klasyfikacji PPM zaliczane są zawody wymienione w punkcie III.1. regulaminu.
4. Do klasyfikacji PPM sumowanych jest 6 najlepszych wyników danego zawodnika we wspólnych klasyfikacjach końcowych poszczególnych zawodów. Jeżeli na zawodach była druga, krótsza trasa, to punkty do klasyfikacji generalnej liczone są jako 0,5 najlepszego wyniku.
5. Ilość punktów do klasyfikacji PPM zdobytych przez zawodnika w danych zawodach PPM wynika z osiągniętego przez niego wyniku i jest obliczana w podziale na kategorie (K i M) przy użyciu następującego wzoru:

PPn=100, dla n=1
PPn=PPn-1*(ppn/ppn-1)*((PKn/PKn-1)^C)*(tn-1/tn), dla n≥2
dla ppn-1>ppn przyjmuje się (PKn/PKn-1)*(tn-1/tn)=1
w p. p. dla PKn-1>PKn przyjmuje się (tn-1/tn)=1
dla tn=z przyjmuje się (tn-1/tn)=1

gdzie:
PPn – punkty pucharowe zdobyte przez zawodnika w maratonie
ppn – punkty przeliczeniowe zawodnika
PKn – ilość zdobytych punktów kontrolnych przez zawodnika
tn – czas uzyskany przez zawodnika
n – zajęte miejsce w klasyfikacji wg kategorii w maratonie
z – zwiezienie z trasy (brak czasu)
C=0,2 dla maratonów: Harpagan, Grassor, Nocna Masakra, Jesienne Trudy oraz innych z klasyfikacją na podstawie zdobytej ilości punktów przeliczeniowych, zaliczonych PK i czasu pokonania trasy
C=1 dla maratonów z klasyfikacją na podstawie zdobytej ilości PK i czasu pokonania trasy.

W przypadku gdy współczynniki ppn/ppn-1 lub PKn/PKn-1 nie występują w klasyfikacji danego maratonu ich wartość we wzorze przyjmuje się równą 1.

 

W zależności od charakteru klasyfikacji końcowej maratonu dopuszcza się stosowanie innych współczynników.

6. Punkty będą liczone z dokładnością programu Excel i wyświetlane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

7. W przypadku gdy zawody rozgrywane są w kilku etapach składających się łącznie na dystans zawodów PPM (minimum 100 km), punkty zdobywają zawodnicy, którzy wystartowali na wszystkich etapach zawodów.
8. W zawodach PPM punkty zdobywają wszyscy zawodnicy, którzy zostali sklasyfikowani.
9. Zawodnicy, którzy otrzymali NKL na zawodach PPM otrzymują do klasyfikacji PPM, 0 punktów.
10. W przypadku równej liczbie punktów, dwóch lub więcej zawodników, w klasyfikacji generalnej PPM dla danej kategorii przyznawane jest to samo miejsce, za wyjątkiem miejsc od 1 do 3, gdzie w takim przypadku o kolejności decyduje większa liczba zwycięstw, a gdy to jeszcze nie rozstrzyga pod uwagę bierze się kolejne najlepsze wyniki w klasyfikacji generalnej, aż pojawi się różnica w punktacji tych zawodników.

VII. Nagrody:

1. Zawodnicy z miejsc od 1 do 3 w klasyfikacji generalnej PPM w danej kategorii otrzymują puchary.

2. Zawodnicy z miejsc od 1 do 10 w klasyfikacji generalnej PPM w danej kategorii otrzymują dyplomy.

3. Nagrody zostaną wręczone na imprezie PPM w kolejnym roku – HARPAGAN-49.

VIII. Zasady finansowania:

1. Koszty organizacyjne zawodów PPM pokrywają jednostki organizacyjne wymienione w punkcie III. niniejszego regulaminu.

2. Koszty uczestnictwa (przejazdy, zakwaterowanie, wyżywienie, opłaty startowe) pokrywają uczestniczące w zawodach kluby lub zawodnicy indywidualnie.

3. Koszty nagród wymienionych w punkcie VII. niniejszego regulaminu pokrywa sponsor tytularny PPM.

IX. Sprawy organizacyjne:

1. Sędziego Głównego PPM powołuje organizator. Za przeliczanie wyników odpowiada Sędzia Punktowy PPM.

2. Interpretacja niniejszego regulaminu oraz rozstrzyganie spraw spornych i protestów dotyczących PPM należy do Sędziego Głównego PPM.

3. Do pucharu mogą zostać zgłoszone imprezy, które w aktualnym roku:

- były organizowane w formule obowiązującej w regulaminie PPM

- na trasie (trasach) odpowiadającej wymogom PPM sklasyfikowano przynajmniej 25 zawodników.

4. Zgłoszenia imprez na następny rok należy dokonać do końca grudnia 2014. Zgłoszeń należy dokonywać za pomocą formularza dostępnego na stronie Pucharu. UWAGA: Zgłoszenia przyjmowane są tylko od organizatorów z osobowością prawną (kluby, stowarzyszenia, organizacje i inna działalność zarejestrowana). W przypadku niejasności organizator Pucharu Polski ma prawo poprosić o kopie dokumentów rejestracyjnych oraz polisę ubezpieczeniową OC organizatorów. Przysyłając zgłoszenie organizator rajdu godzi się na zapisy niniejszego regulaminu.

5. Organizator imprezy jest zobowiązany opublikować na stronie zawodów podstawowe informacje o imprezie (przewidywana długość trasy, miejsce startu, godzina startu, godzina zamknięcia mety) co najmniej na 1 miesiąc przed imprezą. Brak takich informacji skutkuje automatycznym wycofaniem imprezy z PPM w roku 2014.

6. Na opublikowanie wyników końcowych na swojej stronie internetowej oraz dostarczenie ich do Sędziego Punktowego PPM (na adres e-mail maratony@home.pl) organizator imprezy ma 14 dni kalendarzowych.

7. Regulamin PPM wchodzi w życie z dniem 15.02.2014 roku.

 

 

Wstecz