Wstecz Maratony Strona główna Aktualności Archiwum Kontakt

 

Regulamin BossPlus Cup Pucharu Polski w Maratonach Rowerowych na Orientację 2015:

 

Wersja: *.doc

 

I. Cel:

1. Celem BossPlus Cup Pucharu Polski w Maratonach Rowerowych na Orientację w 2015 roku (zwanych dalej PPM) jest:

a. wyłonienie najlepszego zawodnika w PPM w sezonie,

b. uatrakcyjnienie zawodów w rowerowej jeździe na orientację,

c. promocja zawodów w rowerowej jeździe na orientację w różnych środowiskach.

II. Sponsor Pucharu, Organizacja:

1. Sponsorem tytularnym PPM jest firma Boss Plus Sp. z o.o. www.bossplus.pl

2. Poszczególne zawody PPM są realizowane przez zgłoszonych do PPM organizatorów. Zawody muszą spełniać dwa wymogi minimalne:

  • Dystans minimum 100 km
  • Zawody są rozgrywane na orientację

3. Organizatorem PPM jest Pomorski Klub Orientacji HARPAGAN.

III. Terminy:

1. W 2015 roku PPM rozgrywany jest podczas następujących zawodów:

Lp

Data

Dystans

Nazwa

Organizator

Miejsce

1

2015-03-22

100km

Złoto dla Zuchwałych

BikeBoys Paweł Mantycki

woj. kujawsko-pomorskie

2

2015-03-28

150km

Róża Wiatrów

Sportowy Klub Orienteeringu Kompas

Puszcza Zielonka woj. wielkopolskie

3

2015-04-18

200,100km

Harpagan 49

PKO Harpagan

woj. pomorskie

4

2015-05-16

150km

DyMnO

HKT \"TREP\" PTTK

Mazowsze Północne

5

2015-05-23

140km

Leśne Dukty

Nadleśnictwo Lipka

Lipka

6

2015-06-13

130km

Mazurskie Tropy

Stowarzyszenie Tropy i SKG

Mazury

7

2015-06-20-2015-06-21

300,150km

Grassor

North Team

woj. zachodniopomorskie

8

2015-06-27

100km

Rajd Bike Orient

KTR BikeOrient

środkowa Polska

9

2015-07-04-2015-07-05

180,100km

Azymut Orient

BikeBoys Paweł Mantycki

woj. kujawsko-pomorskie

10

2015-07-10-2015-07-12

150,100km

Szaga

KS HADES

woj. wielkopolskie

11

2015-08-08

100km

Rajd Konwalii

rajdkonwalii.pl TEAM

Pojezierze Lubuskie

12

2015-08-22

150km

Izerska Wielka Wyrypa

PTSM Lubań

Dolny Śląsk. Góry Izerskie i okolice

13

2015-08-29

100km

KoRNO

Rowerowa Norka

wol. śląskie

14

2015-09-05

100km

Abentojra - warmińska przygoda

"Abentojra"

woj. warmińsko-mazurskie

15

2015-09-12

130km

Mordownik

Orientrack

Małopolska

16

2015-09-26

200,100km

Trudy

SKO 15 POŁUDNIK

woj. zachodniopomorskie

17

2015-10-17

200,100km

Harpagan 50

PKO Harpagan

woj. pomorskie

18

2015-11-07

100km

Szago

Uczniowski Klub Sportowy Włóczykij

woj. pomorskie

19

2015-12-19-2015-12-20

200,100km

Nocna Masakra

North Team

woj. zachodniopomorskie

 

 

2.W 2015 roku PPM ASPIRANT (impreza aspirująca do organizacji zawodów rangi PPM)   rozgrywany jest podczas następujących zawodów:

Lp

Data

Dystans

Nazwa

Organizator

Miejsce

1

2015-05-09

100km

Pruchnickie Harce Rowerowe

Centrum Kultury Sportu i Turystyki

Podnóże Bieszczad

2

2015-05-30-2015-05-31

100km

8. Rajd z Kompasem

Klub Imprez na Orientację \"Z kompasem.pl\"

woj. pomorskie (gmina Choczewo)

3

2015-09-12

140km

Warownia

Oddział Studencki PTTK Gdańsk

Błądzim, powiat świecki, woj. kujawsko-pomorskie

4

2015-09-26-2015-09-27

100km

9. Rajd z Kompasem

Klub Imprez na Orientację \"Z kompasem.pl\"

woj. pomorskie

 

IV. Uczestnictwo:

1. Prawo uczestnictwa w PPM mają wszyscy startujący w imprezach zaliczanych do PPM.

V. Kategorie wiekowe:

1. Zawodnicy w klasyfikacji PPM dzieleni są na następujące kategorie:

Grupa wiekowa

Kategorie

Rok urodzenia

Kobiety

K

Bez ograniczeń wiekowych

Mężczyźni

M

Bez ograniczeń wiekowych

2. Podział następuje po ogłoszeniu wyników końcowych poszczególnych zawodów PPM.

VI. Klasyfikacja i zasady punktacji:

1. Poszczególne zawody PPM rozgrywane są na jednym dystansie, o tej samej trudności trasy, usytuowaniu PK i pomiarze czasu dla wszystkich kategorii startowych.
2. Warunkiem klasyfikowania zawodników w PPM w danej kategorii za dane zawody jest wspólna klasyfikacja końcowa zawodów uwzględniająca wszystkich zawodników niezależnie od wieku oraz startu indywidualnego czy też zespołowego. Z klasyfikacji wykluczeni są zawodnicy używający rowerów ze wspomaganiem (np. elektrycznym).
3. Do klasyfikacji PPM zaliczane są zawody wymienione w punkcie III.1. regulaminu.
4. Do klasyfikacji PPM sumowanych jest 6 najlepszych wyników danego zawodnika we wspólnych klasyfikacjach końcowych poszczególnych zawodów. Jeżeli na zawodach była druga, krótsza trasa, to punkty do klasyfikacji generalnej liczone są jako 0,5 najlepszego wyniku.
5. Ilość punktów do klasyfikacji PPM zdobytych przez zawodnika w danych zawodach PPM wynika z osiągniętego przez niego wyniku i jest obliczana w podziale na kategorie (K i M) przy użyciu następującego wzoru:

PPn=100, dla n=1
PPn=PPn-1*(ppn/ppn-1)*((PKn/PKn-1)^C)*(tn-1/tn), dla n≥2
dla ppn-1>ppn przyjmuje się (PKn/PKn-1)*(tn-1/tn)=1
w p. p. dla PKn-1>PKn przyjmuje się (tn-1/tn)=1
dla tn=z przyjmuje się (tn-1/tn)=1

gdzie:
PPn – punkty pucharowe zdobyte przez zawodnika w maratonie
ppn – punkty przeliczeniowe zawodnika
PKn – ilość zdobytych punktów kontrolnych przez zawodnika
tn – czas uzyskany przez zawodnika
n – zajęte miejsce w klasyfikacji wg kategorii w maratonie
z – zwiezienie z trasy (brak czasu)
C=0,2 dla maratonów: Harpagan, Grassor, Nocna Masakra, Jesienne Trudy oraz innych z klasyfikacją na podstawie zdobytej ilości punktów przeliczeniowych, zaliczonych PK i czasu pokonania trasy
C=1 dla maratonów z klasyfikacją na podstawie zdobytej ilości PK i czasu pokonania trasy.

W przypadku gdy współczynniki ppn/ppn-1 lub PKn/PKn-1 nie występują w klasyfikacji danego maratonu ich wartość we wzorze przyjmuje się równą 1.

 

W zależności od charakteru klasyfikacji końcowej maratonu dopuszcza się stosowanie innych współczynników.

6. Punkty będą liczone z dokładnością programu Excel i wyświetlane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

7. W przypadku gdy zawody rozgrywane są w kilku etapach składających się łącznie na dystans zawodów PPM (minimum 100 km), punkty zdobywają zawodnicy, którzy wystartowali na wszystkich etapach zawodów.
8. W zawodach PPM punkty zdobywają wszyscy zawodnicy, którzy
zostali sklasyfikowani.
9. Zawodnicy, którzy otrzymali NKL na zawodach PPM otrzymują do klasyfikacji PPM, 0 punktów.
10. W przypadku równej liczbie punktów, dwóch lub więcej zawodników, w klasyfikacji generalnej PPM dla danej kategorii przyznawane jest to samo miejsce, za wyjątkiem miejsc od 1 do 3, gdzie w takim przypadku o kolejności decyduje większa liczba zwycięstw, a gdy to jeszcze nie rozstrzyga pod uwagę bierze się kolejne najlepsze wyniki w klasyfikacji generalnej, aż pojawi się różnica w punktacji tych zawodników.

VII. Nagrody:

1. Zawodnicy z miejsc od 1 do 3 w klasyfikacji generalnej PPM w danej kategorii otrzymują puchary.

2. Zawodnicy z miejsc od 1 do 10 w klasyfikacji generalnej PPM w danej kategorii otrzymują dyplomy.

3. Nagrody zostaną wręczone na imprezie PPM w kolejnym roku – HARPAGAN-51.

VIII. Zasady finansowania:

1. Koszty organizacyjne zawodów PPM pokrywają jednostki organizacyjne wymienione w punkcie III. niniejszego regulaminu.

2. Koszty uczestnictwa (przejazdy, zakwaterowanie, wyżywienie, opłaty startowe) pokrywają uczestniczące w zawodach kluby lub zawodnicy indywidualnie.

3. Koszty nagród wymienionych w punkcie VII. niniejszego regulaminu pokrywa sponsor tytularny PPM.

IX. Zasady tworzenia kalendarza na rok 2016.

1. Zgłoszenia imprez na następny rok należy dokonać do końca grudnia 2016. Zgłoszeń należy dokonywać za pomocą formularza dostępnego na stronie Pucharu. UWAGA: Zgłoszenia przyjmowane są tylko od organizatorów z osobowością prawną (kluby, stowarzyszenia, organizacje i inna działalność zarejestrowana). W przypadku niejasności organizator Pucharu Polski ma prawo poprosić o kopie dokumentów rejestracyjnych oraz polisę ubezpieczeniową OC organizatorów. Przysyłając zgłoszenie organizator rajdu godzi się na zapisy niniejszego regulaminu. Terminy imprez zgłoszonych do kategorii PPM nie mogą pokrywać się, pierwszeństwo w rezerwacji terminu mają imprezy o większej liczbie sklasyfikowanych uczestników w roku 2015.

2. Do pucharu mogą zostać zgłoszone tylko imprezy, które w roku 2015 były organizowane w formule obowiązującej w regulaminie PPM. Organizator imprezy pojawiającej się w PPM po raz pierwszy w zgłoszeniu musi przesłać link do strony internetowej imprezy, pozwalający na weryfikację danych. Imprezy te zostają dopisane w kalendarzu do listy PPM ASPIRANT.

3.Selekcja – o kolejności do kalendarza decyduje liczba sklasyfikowanych uczestników.

a)Z listy pucharowej wypadają obligatoryjnie 3 imprezy o najmniejszej liczbie sklasyfikowanych uczestników. Na ich miejsce wchodzą 2 imprezy z listy PPM ASPIRANT, które miały największą liczbę uczestników (nie dotyczy imprez po raz pierwszy zgłoszonych do kalendarza).

b)Baraż  - jeżeli 4 od końca impreza z listy pucharowej miała mniej uczestników niż 3 impreza z listy aspirujących, z największą w kolejności liczbą sklasyfikowanych uczestników– zostaje ona zastąpiona przez nią w roku 2016 (nie dotyczy imprez po raz pierwszy zgłoszonych do kalendarza).

c)Mimo spełnienia wymogów związanych z liczbą uczestników, impreza może zostać skreślona z listy imprez pucharowych na rok następny (trafić na listę PPM ASPIRANT), jeżeli zostanie na niej stwierdzone przez uczestników i udokumentowane trackiem GPS złe ustawienie (powyżej 2mm w skali mapy) więcej niż 2 PK.

X. Sprawy organizacyjne:

1. Sędziego Głównego PPM powołuje organizator. Za przeliczanie wyników odpowiada Sędzia Punktowy PPM.

2. Interpretacja niniejszego regulaminu oraz rozstrzyganie spraw spornych i protestów dotyczących PPM należy do Sędziego Głównego PPM.

3. Organizator imprezy jest zobowiązany opublikować na stronie zawodów podstawowe informacje o imprezie (przewidywana długość trasy, miejsce startu, godzina startu, godzina zamknięcia mety) co najmniej na 1 miesiąc przed imprezą. Brak takich informacji skutkuje automatycznym wycofaniem imprezy z PPM w roku 2015.

4. Na opublikowanie wyników końcowych na swojej stronie internetowej oraz dostarczenie ich do Sędziego Punktowego PPM organizator imprezy  ma 14 dni kalendarzowych.

5. Regulamin PPM wchodzi w życie z dniem 15.02.2015 roku.

 

 

 

Wstecz