Wstecz Maratony Strona główna Aktualności Archiwum Kontakt

 

Regulamin BossPlus Cup Pucharu Polski w Maratonach Rowerowych na Orientację 2016:

 

Wersja: *.doc

 

I. Cel:

1. Celem BossPlus Cup Pucharu Polski w Maratonach Rowerowych na Orientację w 2016 roku (zwanych dalej PPM) jest:

a. wyłonienie najlepszego zawodnika w PPM w sezonie,

b. uatrakcyjnienie zawodów w rowerowej jeździe na orientację,

c. promocja zawodów w rowerowej jeździe na orientację w różnych środowiskach.

II. Sponsor Pucharu, Organizacja:

1. Sponsorem tytularnym PPM jest firma Boss Plus Sp. z o.o. www.bossplus.pl

2. Poszczególne zawody PPM są realizowane przez zgłoszonych do PPM organizatorów. Zawody muszą spełniać dwa wymogi minimalne:

  • Dystans minimum 100 km
  • Zawody są rozgrywane na orientację

3. Organizatorem PPM jest Pomorski Klub Orientacji HARPAGAN.

III. Terminy:

1. W 2016 roku PPM w klasyfikacji generalnej rozgrywany jest podczas następujących zawodów:

Lp

Data

Dystans

Nazwa

Organizator

Miejsce

1

27 lutego 2016

150 km

Róża Wiatrów

Sportowy Klub Orienteeringu \"Kompas\"

Puszcza Zielonka

2

13 marca 2016

100 km

Złoto dla Zuchwałych

BikeBoys Paweł Mantycki

kujawsko-pomorskie

3

16 kwietnia 2016

200 km, 100 km

Harpagan 51

PKO Harpagan

woj. pomorskie

4

14 maja 2016

150 km

DyMnO

HKT \"TREP\" PTTK Oddziału PTTK Warszawa Praga

Mazowsze Północne

5

28-29 maja 2016

100 km

X Rajd z Kompasem

KLUB IMPREZ NA ORIENTACJĘ ZKOMPASEM.PL

Gdynia

6

4 czerwca 2016

140 km

Leśne Dukty

Nadleśnictwo Lipka

powiat złotowski

7

11 czerwca 2016

130 km

Mazurskie Tropy

Stowarzyszenie Tropy/Studencki Klub Górski

Mazury

8

18-19 czerwca 2016

300 km, 150 km

Grassor

15 Południk, North Team

woj. zachodniopomorskie

9

25 czerwca 2016

100 km

Rajd Bike Orient

KTR BikeOrient

woj. łódzkie

10

15-16 lipca 2016

150 km, 100 km

Szaga

KS HADES

woj. wielkopolskie

11

6 sierpnia 2016

100 km

Rajd Konwalii

Stowarzyszenie rajdkonwalii.pl

Pojezierze Drawskie

12

27 sierpnia 2016

100km

KoRNO

Rowerowa Norka

Jura Krakowsko-Częstochowska

13

3 września 2016

100 km

Abentojra 2016 - warmińska przygoda

WMKOPiR ABENTOJRA

warmińsko-mazurskie

14

10 września 2016

120 km

Mordownik

Jan Lenczowski, Tomasz Skiba

Południe Polski (Jura lub Beskidy)

15

24-25 września 2016

100 km

XI Rajd z Kompasem

KLUB IMPREZ NA ORIENTACJĘ ZKOMPASEM.PL

woj. pomorskie

16

15 października 2016

200 km, 100 km

Harpagan 52

PKO Harpagan

woj. pomorskie

17

5 listopada 2016

100 km

XII Szago

Uczniowski Klub Sportowy Włóczykij

Kociewie, woj. pomorskie

18

17-18 grudnia 2016

200 km, 100 km

Nocna Masakra

15 Południk

woj. zachodniopomorskie

 

 

2.W 2016 roku PPM ASPIRANT (impreza aspirująca do organizacji zawodów rangi klasyfikacji generalnej PPM) rozgrywany jest podczas następujących zawodów:

Lp

Data

Dystans

Nazwa

Organizator

Miejsce

1

2 kwietnia 2016

150 km

3x360 - Stara Miłosna

Team 360 Stopni

Warszawa - Stara Miłosna

2

2 kwietnia 2016

150 km

Nadwiślański Maraton na Orientację

Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-Dziedzice

Wisła Mała, woj. śląskie

3

9 kwietnia 2016

100 km

XI Szago

Uczniowski Klub Sportowy Włóczykij

Osiek, powiat starogardzki

4

21 maja 2016

100 km

Pruchnickie Harce Rowerowe

Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku

Świebodna, podkarpackie

5

2 lipca 2016

140 km

Pazur Gryfa

STOPA Słupsk

powiat słupski, woj pomorskie

6

20-21 sierpnia 2016

170km, 117 km

Odyseja Zagnańska 2016

Zagnańskie Stowarzyszenie Rowerowe \"POD BARTKIEM\"

Hotel \"POD JASKÓŁKĄ\" Tumlin, gm. Zagnańsk.

7

24 września 2016

200 km, 100 km

Trudy

PTTK o/Kolejowy w Stargardzie Szczecińskim

okolice Szczecinka

8

9-10 lipca 2016

100 km

Azymut Orient

BikeBoys Paweł Mantycki

kujawsko-pomorskie

 

IV. Uczestnictwo:

1. Prawo uczestnictwa w PPM mają wszyscy startujący w imprezach zaliczanych do PPM.

V. Kategorie wiekowe:

1. Zawodnicy w klasyfikacji PPM dzieleni są na następujące kategorie:

Grupa wiekowa

Kategorie

Rok urodzenia

Kobiety

K

Bez ograniczeń wiekowych

Mężczyźni

M

Bez ograniczeń wiekowych

2. Podział następuje po ogłoszeniu wyników końcowych poszczególnych zawodów PPM.

VI. Klasyfikacja i zasady punktacji:

1. Poszczególne zawody PPM rozgrywane są na jednym dystansie, o tej samej trudności trasy, usytuowaniu PK i pomiarze czasu dla wszystkich kategorii startowych.
2. Warunkiem klasyfikowania zawodników w PPM w danej kategorii za dane zawody jest wspólna klasyfikacja końcowa zawodów uwzględniająca wszystkich zawodników niezależnie od wieku oraz startu indywidualnego czy też zespołowego. Z klasyfikacji wykluczeni są zawodnicy używający rowerów ze wspomaganiem (np. elektrycznym).

3. Do klasyfikacji generalnej PPM zaliczane są zawody wymienione w punkcie III.1 oraz III.2. regulaminu.

4. Do klasyfikacji generalnej PPM sumowanych jest 6 najlepszych wyników danego zawodnika we wspólnych klasyfikacjach końcowych poszczególnych zawodów.

  1. Jeżeli na zawodach (rangi pucharowej) była druga, krótsza trasa oraz na trasach PPM Aspirant (tylko trasy dłuższe), to punkty do klasyfikacji generalnej liczone są jako 0,5 najlepszego wyniku.
  2. W przypadku wystąpienia sytuacji z punktu 4a dwa takie wyniki (suma) w czasie obliczeń zastępują jeden w kategorii głównej z zastrzeżeniem, że takie zastąpienie może dotyczyć co najwyżej dwu wyników w kategorii głównej (czyli max 4 najlepsze wyniki ze startów na trasie krótszej w zawodach rangi pucharowej lub PPM Aspirant).

5. Ilość punktów do klasyfikacji PPM zdobytych przez zawodnika w danych zawodach PPM wynika z osiągniętego przez niego wyniku i jest obliczana w podziale na kategorie (K i M) przy użyciu następującego wzoru:

 

PPn=100, dla n=1

PPn=PPn-1*(ppn/ppn-1)*((PKn/PKn-1)^C)*(tn-1/tn), dla n≥2

dla ppn-1>ppn przyjmuje się (PKn/PKn-1)*(tn-1/tn)=1

w p. p. dla PKn-1>PKn przyjmuje się (tn-1/tn)=1

dla tn=z przyjmuje się (tn-1/tn)=1

 

gdzie:

PPn – punkty pucharowe zdobyte przez zawodnika w maratonie

ppn – punkty przeliczeniowe zawodnika

PKn – ilość zdobytych punktów kontrolnych przez zawodnika

tn – czas uzyskany przez zawodnika

n – zajęte miejsce w klasyfikacji wg kategorii w maratonie

z – zwiezienie z trasy (brak czasu)

C=0,2 dla maratonów: Harpagan, Grassor, Nocna Masakra, Jesienne Trudy oraz innych z klasyfikacją na podstawie zdobytej ilości punktów przeliczeniowych, zaliczonych PK i czasu pokonania trasy

C=1 dla maratonów z klasyfikacją na podstawie zdobytej ilości PK i czasu pokonania trasy.

 

W przypadku gdy współczynniki ppn/ppn-1 lub PKn/PKn-1 nie występują w klasyfikacji danego maratonu ich wartość we wzorze przyjmuje się równą 1.

 

W zależności od charakteru klasyfikacji końcowej maratonu dopuszcza się stosowanie innych współczynników.

 

6. Punkty będą liczone z dokładnością programu Excel i wyświetlane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

7. W przypadku gdy zawody rozgrywane są w kilku etapach składających się łącznie na dystans zawodów PPM (minimum 100 km), punkty zdobywają zawodnicy, którzy wystartowali na wszystkich etapach zawodów.

8. W zawodach PPM punkty zdobywają wszyscy zawodnicy, którzy zostali sklasyfikowani.

9. Zawodnicy, którzy otrzymali NKL na zawodach PPM otrzymują do klasyfikacji PPM, 0 punktów.

10. W przypadku równej liczbie punktów, dwóch lub więcej zawodników, w klasyfikacji generalnej PPM dla danej kategorii przyznawane jest to samo miejsce, za wyjątkiem miejsc od 1 do 3, gdzie w takim przypadku o kolejności decyduje większa liczba zwycięstw, a gdy to jeszcze nie rozstrzyga pod uwagę bierze się kolejne najlepsze wyniki w klasyfikacji generalnej, aż pojawi się różnica w punktacji tych zawodników.

VII. Nagrody:

1. Zawodnicy z miejsc od 1 do 3 w klasyfikacji generalnej PPM w danej kategorii otrzymują puchary.

2. Zawodnicy z miejsc od 1 do 10 w klasyfikacji generalnej PPM w danej kategorii otrzymują dyplomy.

3. Nagrody zostaną wręczone na imprezie PPM w kolejnym roku – HARPAGAN-53.

VIII. Zasady finansowania:

1. Koszty organizacyjne zawodów PPM pokrywają jednostki organizacyjne wymienione w punkcie III. niniejszego regulaminu.

2. Koszty uczestnictwa (przejazdy, zakwaterowanie, wyżywienie, opłaty startowe) pokrywają uczestniczące w zawodach kluby lub zawodnicy indywidualnie.

3. Koszty nagród wymienionych w punkcie VII. niniejszego regulaminu pokrywa sponsor tytularny PPM.

IX. Zasady tworzenia kalendarza na rok 2017.

1. Zgłoszenia imprez na następny rok należy dokonać do końca grudnia 2016. Zgłoszeń należy dokonywać za pomocą formularza dostępnego na stronie Pucharu. UWAGA: Zgłoszenia przyjmowane są tylko od organizatorów z osobowością prawną (kluby, stowarzyszenia, organizacje i inna działalność zarejestrowana). W przypadku niejasności organizator Pucharu Polski ma prawo poprosić o kopie dokumentów rejestracyjnych oraz polisę ubezpieczeniową OC organizatorów. Przysyłając zgłoszenie organizator rajdu godzi się na zapisy niniejszego regulaminu. Terminy imprez zgłoszonych do kategorii PPM nie mogą pokrywać się, pierwszeństwo w rezerwacji terminu mają imprezy o większej liczbie sklasyfikowanych uczestników w roku 2016.

2. Do pucharu mogą zostać zgłoszone tylko imprezy, które w roku 2016 lub wcześniej (pod warunkiem uczestnictwa w pucharze) były organizowane w formule obowiązującej w regulaminie PPM. Organizator imprezy pojawiającej się w PPM po raz pierwszy w zgłoszeniu musi przesłać link do strony internetowej imprezy, pozwalający na weryfikację danych. Imprezy te zostają dopisane w kalendarzu do listy PPM ASPIRANT.

3.Selekcja – o kolejności do kalendarza decyduje liczba sklasyfikowanych uczestników.
a)Z listy pucharowej wypadają obligatoryjnie 2 imprezy o najmniejszej liczbie sklasyfikowanych uczestników. Na ich miejsce wchodzi 1 impreza z listy PPM ASPIRANT, które miały największą liczbę uczestników (nie dotyczy imprez po raz pierwszy zgłoszonych do kalendarza).

b)Baraż - jeżeli 3 od końca impreza z listy pucharowej miała mniej uczestników niż 2 impreza z listy aspirujących, z największą w kolejności liczbą sklasyfikowanych uczestników– zostaje ona zastąpiona przez nią w roku 2017 (nie dotyczy imprez po raz pierwszy zgłoszonych do kalendarza). Ta sama sytuacja ma miejsce dla miejsca 4 z listy pucharowej i miejsca 3 z listy aspirantów.

c)Mimo spełnienia wymogów związanych z liczbą uczestników, impreza może zostać skreślona z listy imprez pucharowych na rok następny (trafić na listę PPM ASPIRANT), jeżeli zostanie na niej stwierdzone przez uczestników i udokumentowane trackiem GPS złe ustawienie (powyżej 2mm w skali mapy) więcej niż 2 PK.

X. Sprawy organizacyjne:

1. Sędziego Głównego PPM powołuje organizator. Za przeliczanie wyników odpowiada Sędzia Punktowy PPM.

2. Interpretacja niniejszego regulaminu oraz rozstrzyganie spraw spornych i protestów dotyczących PPM należy do Sędziego Głównego PPM.

3. Organizator imprezy jest zobowiązany opublikować na stronie zawodów podstawowe informacje o imprezie (przewidywana długość trasy, miejsce startu, godzina startu, godzina zamknięcia mety) co najmniej na 1 miesiąc przed imprezą. Brak takich informacji skutkuje automatycznym wycofaniem imprezy z PPM w roku 2016.

4. Na opublikowanie wyników końcowych na swojej stronie internetowej oraz dostarczenie ich do Sędziego Punktowego PPM organizator imprezy  ma 14 dni kalendarzowych.

5. Regulamin PPM wchodzi w życie z dniem 01.02.2016 roku.

 

 

 

 

 

 

Wstecz