Wstecz Maratony Strona główna Aktualności Archiwum Kontakt

 

Regulamin BossPlus Cup Pucharu Polski w Maratonach Rowerowych na Orientację 2017:

 

Wersja: *.doc

 

I. Cel:

1. Celem BossPlus Cup Pucharu Polski w Maratonach Rowerowych na Orientację w 2017 roku (zwanych dalej PPM) jest:

a. wyłonienie najlepszego zawodnika w PPM w sezonie,

b. uatrakcyjnienie zawodów w rowerowej jeździe na orientację,

c. promocja zawodów w rowerowej jeździe na orientację w różnych środowiskach.

II. Sponsor Pucharu, Organizacja:

1. Sponsorem tytularnym PPM jest firma Boss Plus Sp. z o.o. www.bossplus.pl

2. Poszczególne zawody PPM są realizowane przez zgłoszonych do PPM organizatorów. Zawody muszą spełniać dwa wymogi minimalne:

  • Dystans minimum 100 km
  • Zawody są rozgrywane na orientację

3. Organizatorem PPM jest Pomorski Klub Orientacji HARPAGAN.

 

III. Terminy:

1. W 2017 roku PPM w klasyfikacji generalnej rozgrywany jest podczas następujących zawodów:

Lp

Data

Dystans

Nazwa

Organizator

Miejsce

1

2017-03-12

100 km,

Złoto dla Zuchwałych

BikeBoys Paweł Mantycki

Kujawsko-Pomorskie

2

2017-03-25

100 km,

Róża Wiatrów

Sportowy Klub Orienteeringu \"Kompas\"

Puszcza Zielonka, woj. wielkopolskie

3

2017-04-22

200 km, 100 km

Harpagan 53

PKO Harpagan

Cewice

4

2017-05-13

150 km,

DyMnO

HKT \"TREP\" PTTK

Mazowsze Płn.

5

2017-06-03

140 km,

Leśne Dukty

Nadleśnictwo Złotów

powiat złotowski

6

2017-06-10

130 km,

Mazurskie Tropy

Stowarzyszenie Tropy oraz Studencki Klub Górski

Mazury

7

2017-06-24 do 25

300 km, 150 km

Grassor

NORTH TEAM Szczecin

zachodniopomorskie

8

2017-07-01

100 km,

Rajd Bike Orient

KTR BikeOrient

środkowa Polska

9

2017-07-14 do 16

150 km, 100 km

Szaga

KS Hades

woj. wielkopolskie

10

2017-08-05

100 km,

Rajd Konwalii

Adventure Sport Marek Galla

Pojezierze Drawskie

11

2017-08-19

150 km, 100 km

Sudecka Wyrypa

Arkadiusz Zapotoczny

Jelenia Góra

12

2017-08-26

150 km,

KoRNO

Rowerowa Norka

woj. śląskie i/lub opolskie

13

2017-09-02

100 km

Abentojra 2017 - warmińska przygoda

Warmińsko Mazurski Klub Orientacji Pieszej i Rowerowej Abentojra

warmińsko-mazurskie

14

2017-09-09

130 km,

Mordownik

Jan Lenczowski, Tomasz Skiba

Małopolska

15

2017-09-30

100 km,

XIV Szago

Uczniowski Klub Sportowy Włóczykij

Stara Kiszewa

16

2017-10-21

200 km, 100 km

Harpagan 54

PKO Harpagan

woj. pomorskie

17

2017-12-16 do 17

200 km, 100 km

Nocna Masakra

15 Południk

woj. lubuskie

 

 

2.W 2017 roku PPM ASPIRANT (impreza aspirująca do organizacji zawodów rangi klasyfikacji generalnej PPM) rozgrywany jest podczas następujących zawodów:

Lp

Data

Dystans

Nazwa

Organizator

Miejsce

1

2017-02-25

100 km,

Rajd Liczyrzepy

Klub Sportowy \"Artemis\"

woj. dolnośląskie

2

2017-03-25

120 km,

XIII Szago

Uczniowski Klub Sportowy Włóczykij

Osiek k/Skórcza

3

2017-04-01

100 km,

Wiosenne 360

Team 360 Stopni

Warszawa, okolice

4

2017-04-08

150 km,

Nadwiślański MnO

Miejskie Towarzystwo Sportowe Winner

Rudzica

5

2017-04-08 do 09

100 km,

Wertepy

KS Hades

woj. wielkopolskie

6

2017-05-20

200 km, 100 km

Rajd Liczyrzepy

Klub Sportowy \"Artemis\"

woj. dolnośląskie

7

2017-05-20

100 km,

Pruchnickie Harce Rowerowe

Centrum Kultury Sportu i Turystyki

Świebodna

8

2017-05-27 do 28

100 km,

XII Rajd z Kompasem

Zkompasem.Pl

Gmina Studzienice

9

2017-07-01

100 km,

Pazur Gryfa

STOPA Słupsk

Biesowice

10

2017-09-23 do 24

100 km,

XIII Rajd z Kompasem

Zkompasem.Pl

Gmina Lipusz

11

2017-09-30

100 km,

Rajd Waligóry

KTR BikeOrient

Beskidy

12

2017-10-14

100 km,

Jesienne 360

Team 360 Stopni, Stowarzyszenie Leniwce

Siedlce i okolice

13

2017-11-04

100 km,

Azymut Orient

BikeBoys Paweł Mantycki

Kujawsko-Pomorskie

 

3.W 2017 roku rozgrywane są też następujące imprezy, które w 2018 roku chcą dołączyć do kategorii PPM ASPIRANT:

Lp

Data

Dystans

Nazwa

Organizator

Miejsce

1

2017-02-04

100 km,

Ice Adventure Race

Stowarzyszenie \"Biegam po górach\"

Szaflary

2

2017-07-22

130 km,

Świętokrzyska Jatka

B3 Zbigniew Warakomski

Czarnocin

3

2017-10-07

130 km,

Jurajska Jatka

B3 Zbigniew Warakomski

Olsztyn Jurajski

4

2017-10-28

100 km,

Olędry

Paweł Jankowiak

Jastrzębsko Stare

 

IV. Uczestnictwo:

1. Prawo uczestnictwa w PPM mają wszyscy startujący w imprezach zaliczanych do PPM.

 

V. Kategorie wiekowe:

1. Zawodnicy w klasyfikacji PPM dzieleni są na następujące kategorie:

Grupa wiekowa

Kategorie

Rok urodzenia

Kobiety

K

Bez ograniczeń wiekowych

Mężczyźni

M

Bez ograniczeń wiekowych

2. Podział następuje po ogłoszeniu wyników końcowych poszczególnych zawodów PPM.

 

VI. Klasyfikacja i zasady punktacji:

1. Poszczególne zawody PPM rozgrywane są na jednym dystansie, o tej samej trudności trasy, usytuowaniu PK i pomiarze czasu dla wszystkich kategorii startowych.
2. Warunkiem klasyfikowania zawodników w PPM w danej kategorii za dane zawody jest wspólna klasyfikacja końcowa zawodów uwzględniająca wszystkich zawodników niezależnie od wieku oraz startu indywidualnego czy też zespołowego. Z klasyfikacji wykluczeni są zawodnicy używający rowerów ze wspomaganiem (np. elektrycznym).

3. Do klasyfikacji generalnej PPM zaliczane są zawody wymienione w punkcie III.1 oraz III.2. regulaminu.

4. Do klasyfikacji generalnej PPM sumowanych jest 6 najlepszych wyników danego zawodnika we wspólnych klasyfikacjach końcowych poszczególnych zawodów.

  1. Jeżeli na zawodach (rangi pucharowej) była druga, krótsza trasa oraz na trasach PPM Aspirant (tylko trasy dłuższe), to punkty do klasyfikacji generalnej liczone są jako 0,5 najlepszego wyniku.
  2. W przypadku wystąpienia sytuacji z punktu 4a dwa takie wyniki (suma) w czasie obliczeń zastępują jeden w kategorii głównej z zastrzeżeniem, że takie zastąpienie może dotyczyć co najwyżej dwu wyników w kategorii głównej (czyli max 4 najlepsze wyniki ze startów na trasie krótszej w zawodach rangi pucharowej lub PPM Aspirant).

5. Ilość punktów do klasyfikacji PPM zdobytych przez zawodnika w danych zawodach PPM wynika z osiągniętego przez niego wyniku i jest obliczana w podziale na kategorie (K i M) przy użyciu następującego wzoru:

 

PPn=100, dla n=1

PPn=PPn-1*(ppn/ppn-1)*((PKn/PKn-1)^C)*(tn-1/tn), dla n≥2

dla ppn-1>ppn przyjmuje się (PKn/PKn-1)*(tn-1/tn)=1

w p. p. dla PKn-1>PKn przyjmuje się (tn-1/tn)=1

dla tn=z przyjmuje się (tn-1/tn)=1

 

gdzie:

PPn – punkty pucharowe zdobyte przez zawodnika w maratonie

ppn – punkty przeliczeniowe zawodnika

PKn – ilość zdobytych punktów kontrolnych przez zawodnika

tn – czas uzyskany przez zawodnika

n – zajęte miejsce w klasyfikacji wg kategorii w maratonie

z – zwiezienie z trasy (brak czasu)

C=0,2 dla maratonów: Harpagan, Grassor, Nocna Masakra oraz innych z klasyfikacją na podstawie zdobytej ilości punktów przeliczeniowych, zaliczonych PK i czasu pokonania trasy

C=1 dla maratonów z klasyfikacją na podstawie zdobytej ilości PK i czasu pokonania trasy.

 

W przypadku gdy współczynniki ppn/ppn-1 lub PKn/PKn-1 nie występują w klasyfikacji danego maratonu ich wartość we wzorze przyjmuje się równą 1.

 

W zależności od charakteru klasyfikacji końcowej maratonu dopuszcza się stosowanie innych współczynników.

 

6. Punkty będą liczone z dokładnością programu Excel i wyświetlane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

7. W przypadku gdy zawody rozgrywane są w kilku etapach składających się łącznie na dystans zawodów PPM (minimum 100 km), punkty zdobywają zawodnicy, którzy wystartowali na wszystkich etapach zawodów.

8. W zawodach PPM punkty zdobywają wszyscy zawodnicy, którzy zostali sklasyfikowani.

9. Zawodnicy, którzy otrzymali NKL na zawodach PPM otrzymują do klasyfikacji PPM, 0 punktów.

10. W przypadku równej liczbie punktów, dwóch lub więcej zawodników, w klasyfikacji generalnej PPM dla danej kategorii przyznawane jest to samo miejsce, za wyjątkiem miejsc od 1 do 3, gdzie w takim przypadku o kolejności decyduje większa liczba zwycięstw, a gdy to jeszcze nie rozstrzyga pod uwagę bierze się kolejne najlepsze wyniki w klasyfikacji generalnej, aż pojawi się różnica w punktacji tych zawodników.

 

VII. Nagrody:

1. Zawodnicy z miejsc od 1 do 3 w klasyfikacji generalnej PPM w danej kategorii otrzymują puchary.

2. Zawodnicy z miejsc od 1 do 10 w klasyfikacji generalnej PPM w danej kategorii otrzymują dyplomy.

3. Nagrody zostaną wręczone na imprezie PPM w kolejnym roku – HARPAGAN-55.

 

VIII. Zasady finansowania:

1. Koszty organizacyjne zawodów PPM pokrywają jednostki organizacyjne wymienione w punkcie III. niniejszego regulaminu.

2. Koszty uczestnictwa (przejazdy, zakwaterowanie, wyżywienie, opłaty startowe) pokrywają uczestniczące w zawodach kluby lub zawodnicy indywidualnie.

3. Koszty nagród wymienionych w punkcie VII. niniejszego regulaminu pokrywa sponsor tytularny PPM.

 

IX. Zasady tworzenia kalendarza na rok 2018.

1. Zasady klasyfikacji oraz wymogi organizacyjne dotyczące imprez pucharowych 2018 zostaną przedyskutowane na spotkaniu, które odbędzie się 1 lipca, w lokalizacji Rajdu Bike Orient. Zapisy regulaminu dotyczące zasad tworzenia kalendarza na 2018 rok zostaną opublikowane w 2 półroczu 2018 nie później niż do końca września.

 

X. Sprawy organizacyjne:

1. Sędziego Głównego PPM powołuje organizator. Za przeliczanie wyników odpowiada Sędzia Punktowy PPM.

2. Interpretacja niniejszego regulaminu oraz rozstrzyganie spraw spornych i protestów dotyczących PPM należy do Sędziego Głównego PPM.

3. Organizator imprezy jest zobowiązany opublikować na stronie zawodów podstawowe informacje o imprezie (przewidywana długość trasy, miejsce startu, godzina startu, godzina zamknięcia mety) co najmniej na 1 miesiąc przed imprezą. Brak takich informacji skutkuje automatycznym wycofaniem imprezy z PPM w roku 2017.

4. Na opublikowanie wyników końcowych na swojej stronie internetowej oraz dostarczenie ich do Sędziego Punktowego PPM organizator imprezy  ma 14 dni kalendarzowych.

5. Regulamin PPM wchodzi w życie z dniem 01.02.2017 roku.

 

Wstecz