Wstecz Maratony Strona główna Aktualności Archiwum Kontakt

 

Komunikat startowy 2023

 

1. CELE RAJDU:

- sprawdzenie granic własnej wytrzymałości fizycznej i odporności psychicznej,

- praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem,

- popularyzacja zawodów na orientację, jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku,

- wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację,

- ukazanie uczestnikom piękna Roztocza oraz Puszczy Solskiej.

 

2. ORGANIZATOR:

- Stargardzki Klub Orientacji 15 POŁUDNIK,

 

3. ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY:

Dyrektor Rajdu – Daniel Śmieja

Sędzia Główny, Budowniczy Trasy Rowerowej – Wojciech Hołdakowski

 

4. TERMIN I MIEJSCE RAJDU:

Rajd odbędzie się w dniach 24-25 czerwca 2023r. na Roztoczu.

 

5. BAZA RAJDU:

Ośrodek Wczasowy "Roztoczanka",
ul. Tomaszowska 23, 22-672 Susiec, woj. lubelskie -> patrz mapa

 

6. FORMA RAJDU:

- klasyfikacja indywidualna, podział na kategorie mężczyzn (M) i kobiet (K)

 

Trasa Rowerowa 300km w limicie 24 godzin

charakterystyka trasy:

scorelauf (1 pętla), ok. 40 PK (dokładna liczba PK zostanie podana w komunikacie technicznym), kolejność potwierdzania PK dowolna, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna.

 

Trasa Rowerowa 100km w limicie 10 godzin

charakterystyka trasy:

scorelauf (1 pętla),  ok. 20 PK (dokładna liczba PK zostanie podana w komunikacie technicznym), kolejność potwierdzania PK dowolna, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna.

 

 

UWAGA: Na lampionach nie będzie map z lokalizacją kolejnych PK, rozświetlenia trasy będą wyświetlane wyłącznie za pomocą aplikacji CheckPoint.

 

Wyniki z Trasy Rowerowej 300 i 100 liczą się do klasyfikacji Pucharu Polski w Maratonach Rowerowych na Orientację.

 

Osoby niepełnoletnie 16-17 lat start tylko pod opieką osób w wieku powyżej 21 lat, za pisemną zgodą (wg druku) rodziców lub prawnych opiekunów (wymagana kserokopia dowodu ze wzorem podpisu).

 

7. TEREN I MAPY:

Teren o zmiennej przebieżności, z domieszką krzewów, drzew i innych wytworów natury z wyraźnym wpływem człowieka, miejscami podmokły lub piaszczysty.

Mapy kolorowe (stan aktualności lata 1980): skala 1:100 tys.

 

Na mapie podstawowej będą zaznaczone tylko PK najbliżej Startu, o lokalizacji pozostałych PK uczestnicy dowiadują się stopniowo, potwierdzając kolejne PK. Uwaga, lokalizacja kolejnych PK dostępna wyłącznie za pomocą Aplikacji CheckPoint

 

Skala mapy dodatkowej: skala i rodzaje map zostaną podane w Komunikacie Technicznym.

 

8. RAMOWY PROGRAM RAJDU:

23 czerwca 2023 (piątek)

- od 16:00 przyjmowanie uczestników w Bazie Rajdu,

- 18:00 - 20:00 praca sekretariatu Rajdu,

- 20:00 ognisko,

24 czerwca 2023 (sobota)

- 8:00 - 9:00 śniadanie w bazie Rajdu,

- 8:00 - 9:30 praca sekretariatu Rajdu,

- 9:30 - 9:50 odprawa techniczna TR300 i TR100,

- 10:00 START TR300 i TR100

- 20:00 META trasy TR100

- 21:00 koniec limitu spóźnień na trasie TR100

25 czerwca 2023 (niedziela):

- 10:00 META TR300

- 11:00 koniec limitu spóźnień na trasie TR300

- 11:00 uroczyste zakończenie Rajdu.

- 15:00 opuszczenie bazy Rajdu (dla uczestników niekorzystających z noclegu do poniedziałku).

26 czerwca 2023 (poniedziałek):

- 9:00 opuszczenie bazy Rajdu

 

9. ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 21 czerwca 2023r.

Po tym terminie start możliwy wyłącznie po bezpośrednim kontakcie z dyrektorem rajdu.

 

10. OPŁATA STARTOWA:

Opłatę należy przesłać przelewem na konto:

 

Alior Bank

Daniel Śmieja

07 2490 1044 0000 4200 3019 4064

 

z dopiskiem „Grassor 2023+ id” (numer id dostępny jest na liście zgłoszeń

np. „Grassor 2023, id 14”)

 

Wysokość opłaty startowej:

Wszystkie trasy

Opłata Startowa

Płatne do 21.06.2023

Opłata Startowa

Płatne po 21.06.2023 lub na starcie

Uczniowie i studenci do 26 lat

60zł

80zł

Pozostali

80zł

100zł

 

Koszulki można zamawiać do 14.06.2023r. - koszt koszulki 40 zł/szt.

 

Uczniowie i studenci przy rejestracji w Biurze Rajdu będą musieli okazać aktualną legitymację szkolną lub studencką.

 

11. NOCLEGI i WYŻYWIENIE:

W Bazie Rajdu istnieje możliwość wykupienia noclegu w domkach 3 lub 5 osobowych (liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń):

- domek letniskowy 5 osobowy: 50 zł/osobę/noc

- domek letniskowy 3 osobowy: 50 zł/osobę/noc

- ognisko w piątek: 50 zł/osobę (2-3 pętka kiełbasy, karkówka, pieczywo, ketchup, musztarda, woda, soki),

- śniadanie sobota: 25zł/osobę

- posiłek regeneracyjny na mecie zawodów: w ramach opłaty startowej,

- inne udogodnienia i atrakcje wg cennika ośrodka.

 

Rezerwacji noclegów i posiłków należy dokonać w trakcie wypełniania formularza zgłoszeniowego. Rezerwacja jest ważna po otrzymaniu opłaty startowej.

Dla chętnych jest możliwość przedłużenia noclegu do poniedziałku.

 

UWAGA: na terenie ośrodka nie ma możliwości rozbijania namiotów.

  

12. NAGRODY:

- puchar dla najlepszego na trasie (podział na kobiety i mężczyzn), oraz zaproszenie dla zwycięzcy kategorii OPEN do darmowego startu na trasie TR300 przyszłym roku.

- przywilej wyboru lokalizacji kolejnej edycji Rajdu oraz budowy trasy przez zwycięzcę tegorocznej edycji.

- inne nagrody w miarę napływu świadczeń.

 

13. ŚWIADCZENIA STARTOWE:

- komplet kolorowych map i materiałów startowych,

- toalety i prysznice w Bazie Rajdu,

- ciepły posiłek na Mecie ,

- wrzątek do celów spożywczych,

- inne materiały w miarę napływu świadczeń.

 

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

- Rajd odbędzie się bez względu na pogodę,

- uczestnicy startują na własną odpowiedzialność,

- zabrania się korzystania z innych środków lokomocji niż przewidziane w regulaminie Rajdu,

- uczestnik, który nie zgłosił się na starcie traci prawo świadczeń,

- zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń,

- za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada,

- obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego i ppoż.,

- ostateczna interpretacja komunikatu startowego oraz regulaminu należy do organizatorów,

- wymagana będzie duża porcja humoru oraz wyrozumiałości dla wszystkich w Bazie Rajdu.

 

17. DOJAZD DO BAZY:

- Mapa Polski

- Komunikacja kolejowa PKP

- Komunikacja autobusowa

- Komunikacja własna.

 

18. INFORMACJE DODATKOWE:

 

Daniel Śmieja – Dyrektor Rajdu

tel.: 503791774

e-mail: maratony@home.pl

www.maratony.home.pl

 

 

Wstecz