Wstecz Maratony Strona główna Aktualności Archiwum Kontakt

 

Zasady Potwierdzania PK

 

I. Potwierdzanie PK.

 

Każdy Punkt Kontrolny (PK) należy potwierdzić wyłącznie za pomocą aplikacji CheckPoint (obsługa kart NFC i kodów QR).

 

Istnieje możliwość wypożyczenia telefonów Samsung Xcover 3, liczba sztuk ograniczona.

Telefony będą wypożyczane w pierwszej kolejności uczestnikom Trasy TR300.

 

Opłata za wypożyczenie telefonu z aktywną kartą SIM wynosi 10zł.

 

UWAGA: Niektóre PK będą wyposażone w lampion tylko z kodem QR.

 

 

II. Zasady budowy kodów literowych na Stałych Punktach Terenowych.

 

Niektóre punkty kontrolne będą wymagały od uczestnika samodzielnego stworzenia czteroliterowego kodu potwierdzającego obecność na PK. W opisie takiego punktu kontrolnego (oznaczonego literą T + numer) będzie znajdować się zwięzła instrukcja sposobu utworzenia czteroliterowego kodu bazująca na informacji dostępnej w miejscu oznaczenia PK na mapie. Informacja ta będzie zawarta na stałym elemencie znajdującym się w terenie typu: tablica informacyjna, pomnik, nagrobek, innego typu tabliczki, różnego rodzaju ciągi cyfr.

 

Podstawowe zasady tworzenia kodów są następujące:

* kod zawsze składa się z czterech liter (bez polskich znaków – czyli Ł to L)

* jeżeli w instrukcji jest odwołanie do cyfr lub liczb to zamienia się je na litery wg zasady: kod tworzy pierwsza litera nazwy cyfry – np. jeżeli w instrukcji będzie chodziło o rok i zostanie odczytany z elementu stałego rok 2156 to kod potwierdzający będzie DJPS czyli Dwa, Jeden, Pięć, Sześć

* obowiązująca kolejność czytania / układania kodów to od lewej do prawej i z góry na dół

* jeżeli w instrukcji pada słowo „wyrazy” to chodzi o pierwsze litery wyrazów – np. jeżeli na miejscu znajdziecie tabliczkę „Przejście Przez Tory Surowo wzbronione” to instrukcja: ‘żółta tabliczka – wyrazy’ powinna zaowocować wygenerowaniem kodu PPTS

* jeżeli nie ma w instrukcji odwołania do roku, cyfr, liczb czy wyrazów, a instrukcja wskazuje na jeden konkretny wyraz to należy wpisać pierwsze cztery litery tego wyrazu – np. instrukcja odnosi się do legendy o rybie siei z jeziora Wigry to kod do wpisania będzie miał formę SIEJ (4 pierwsze litery słowa sieja)

* w instrukcji mogą występować inicjały (pierwsza litera imienia i pierwsza litera nazwiska) lub podwójne inicjały (dwie pierwsze litery imienia i dwie pierwsze litery nazwiska)

* jeżeli instrukcja odwołuje się do słupka oddziałowego i znajdują się na nim dwie liczby: 95 i 93 to kod utworzony będzie DTDP (zaczynamy od mniejszej liczby: Dziewięć, Trzy, Dziewięć, Pięć)

* jeżeli w kodzie punktu występują tylko dwie litery to należy je wpisać podwójnie. Np na punkcie będą tylko Litery AB, wiec trzeba będzie wpisać ABAB. Albo na punkcie będą tylko 3 litery, np ABC, będzie trzeba wpisać ABCA.

 

 

Po wpisaniu prawidłowego kodu z tablicy, w aplikacji pojawi się kod PK wraz z nr punktu, do którego jest przypisany. W przeciwnym wypadku podany kod jest nieprawidłowy (funkcja ta działa od wersji 3.2).

 

III. Instrukcja obsługi aplikacji CheckPoint:

1. Podczas rejestracji w Biurze Zawodów, z telefonu posiadanego podczas Rajdu, należy wysłać SMS na nr 664 079 888 (sieć T-mobile) wpisując w treści Trasę oraz swoje imię i nazwisko, np. TR300 Jan Kowalki. Wysłanie SMS rejestrującego jest niezwykle istotne ze względu na prawidłową weryfikację danych i nr telefonu zawodnika.

 

2. Pobrać plik instalacyjny ze strony sporttrack.pl (Aplikacja działa od androida 5.1)

 

3. Zainstalować plik na swoim telefonie..

 

4. Uruchomić aplikację.

 

5. Kliknąć przycisk ustawień (symbol zębatki), wpisać nr 664 079 888 i zatwierdzić.

 

6. W celu potwierdzenia PK należy odblokować i zbliżyć telefon do karty NFC lub skierować aparat telefonu na kod QR i nacisnąć ikonkę z symbolem aparatu.

 

7. Aplikacja automatycznie odczyta dane z karty NFC lub kodu QR i wyśle SMS z danymi PK na podany nr.

  

8. W  przypadku braku zasięgu sieci GSM, podczas potwierdzania PK, należy zeskanować kod QR/zbliżyć telefon do karty NFC, a po uzyskaniu zasięgu sieci należy nacisnąć symbol czerwonej koperty, po czym wybrać „Ponów wysyłkę”.

 

10. W przypadku Stałego Punktu Terenowego oraz uszkodzenia lub kradzieży karty NFC lub kodu QR należy nacisnąć przycisk „Symbol ołówka” i wpisać kod PK.

 

11. W Bazie Rajdu wywieszone będą lampiony TEST, aby każdy zawodnik mógł sprawdzić czy jego telefon działa prawidłowo.

 

 Wstecz