Wstecz Maratony Strona główna Aktualności Archiwum Kontakt

 

Komunikat startowy 2016

 

1. CELE RAJDU:

- sprawdzenie własnej wytrzymałości i odporności psychicznej,

- praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem,

- popularyzacja turystycznych imprez na orientację, jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku,

- wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację,

- ukazanie uczestnikom piękna Puszczy Koszalińskiej.

 

2. ORGANIZATOR:

- Stargardzki Klub Orientacji „15 Południk”

 

3. ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY:

Sędzia Główny, Budowniczy Tras – Daniel Śmieja

 

4. TERMIN I MIEJSCE RAJDU:

Rajd odbędzie się w dniach 17-18 grudnia 2016r. w Puszczy Koszalińskiej, w woj. zachodniopomorskim.

 

5. BAZA RAJDU:

Zespół Placówek Specjalnych, Sławoborze ul. Lepińska 3, Mapa.

 

6. FORMA RAJDU:

- klasyfikacja indywidualna,

- start na lub we własnym sprzęcie.

 

Trasa Rowerowa 200 (TR200): ok. 200km w limicie 15 godzin,

charakterystyka trasy:

scorelauf (1 pętla), ok. 20 Punktów Kontrolnych, kolejność potwierdzania PK dowolna, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna.

 

Trasa Rowerowa 100 (TR100): ok. 100km w limicie 10 godzin,

charakterystyka trasy:

scorelauf (1 pętla), ok. 10 Punktów Kontrolnych, kolejność potwierdzania PK dowolna, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna.

 

Trasa Piesza 100 (TP100): ok. 100km w limicie 24 godzin,

Charakterystyka trasy:

scorelauf (1 pętla), ok. 24 Punktów Kontrolnych, kolejność potwierdzania PK dowolna, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna.

 

Trasa Piesza 50 (TP50): ok. 50km w limicie 15 godzin,

charakterystyka trasy:

scorelauf (1 pętla), ok. 15 Punktów Kontrolnych, kolejność potwierdzania PK dowolna, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna.

  

Trasa Piesza 25 (TP25): ok. 25km w limicie 10 godzin,

charakterystyka trasy:

scorelauf (1 pętla), ok. 10 Punktów Kontrolnych, kolejność potwierdzania PK dowolna, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna.

 

Trasa Ekstremalna 150 (TE150): ok. 150km (50km pieszo + 100km rowerem) w limicie 18 godzin,

charakterystyka trasy:

scorelauf (2 pętle), ok. 25 Punktów Kontrolnych, kolejność potwierdzania PK dowolna, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna.

 

 

Osoby niepełnoletnie 16-17 lat start tylko pod opieką osób w wieku powyżej 21 lat, za pisemną zgodą (wg druku) rodziców lub prawnych opiekunów (wymagana kserokopia dowodu ze wzorem podpisu).

Na Trasie Ekstremalnej start tylko osób w wieku powyżej 18 lat.

 

7. TEREN I MAPY:

Teren o zmiennej przebieżności, z domieszką krzewów, drzew i innych wytworów natury z wyraźnym wpływem człowieka, miejscami podmokły lub piaszczysty.

Mapy kolorowe (stan aktualności lata 80 XX w.):

Trasa Rowerowa 200km i 100km - 1:100000,

Trasa Piesza 100km i 50km - 1:50000,

Trasa Piesza 25km - 1:50000/1:25000,

Trasa Ekstremalna 150km: Etap Pieszy - 1:50000, Etap Rowerowy - 1:100000.

 

8. RAMOWY PROGRAM RAJDU:

16 grudnia 2016 (piątek)

- od 18:00 Przyjmowanie uczestników w bazie Rajdu,

- 20:00 - 23:00 Praca sekretariatu Rajdu.

17 grudnia 2016 (sobota)

- 10:00 - 17.30 Praca sekretariatu Rajdu,

- 15:40 - 15:50 Odprawa techniczna Trasy Pieszej 100, Trasy Pieszej 50 i Trasy Ekstremalnej 150,

- 16:00 START Trasy Pieszej 100, Trasy Pieszej 50 i Trasy Ekstremalnej 150,

- 16:10 - 16:20 Odprawa techniczna Trasy Rowerowej 200 i 100,

- 16:30 START Trasy Rowerowej 200 i Trasy Rowerowej 100,

- 17:40 - 17:50 Odprawa techniczna Trasy Pieszej 25,

- 18:00 START Trasy Pieszej 25.

28 grudnia 2016 (niedziela):

- 2:30 META (limit czasu) TR100,

- 4:00 META (limit czasu) TP25,

- 7:00 META (limit czasu) TP50,

- 7:30 META (limit czasu) TR200,

- 10:00 META (limit czasu) TE150,

- 10:00 uroczyste zakończenie Rajdu,

- 16:00 META (limit czasu) TP100

- 18:30 zamknięcie bazy Rajdu,

- odpłatny nocleg (niedziela/poniedziałek) w Internacie.

 

9. ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 14 grudnia 2016r.

Po tym terminie można się zgłaszać w dniu zawodów w Bazie Rajdu, po uprzednim kontakcie z organizatorem.

 

10. OPŁATA STARTOWA:

Należy przesłać przelewem na konto

 

Daniel Śmieja

Volkswagen Bank Polska S.A.

50 2130 0004 3001 0262 2686 0001

z dopiskiem „Nocna Masakra 2016 + id" (numer id dostępny jest na liście zgłoszeń

np. "Nocna Masakra 2016, id 14")

 

Wysokość opłaty startowej:

Trasy:
TR200, TR100,
TP100, TP50
TE150

Opłata Startowa

z Koszulką:

płatne do 5.12.2016

Opłata Startowa:

płatne do 12.12.2016

Opłata Startowa:

płatne po 12.12.2016

lub na starcie

Uczniowie i studenci

do 26 lat

70zł

40zł

60zł

Pozostali

90zł

60zł

80zł

 

Trasa TP25

Opłata Startowa

z Koszulką:

płatne do 5.12.2016

Opłata Startowa:

płatne do 12.12.2016

Opłata Startowa:

płatne po 12.12.2016

lub na starcie

Uczniowie i studenci

do 26 lat

60zł

30zł

50zł

Pozostali

80zł

50zł

70zł

 

 

Uczniowie i studenci przy rejestracji w Biurze Rajdu będą musieli okazać aktualną legitymację szkolną lub studencką.

 

Opłatę startową z koszulką należy dokonać do 05.12.2016r.

Po tym terminie nie gwarantujemy otrzymania koszulki.

 

11. NOCLEGI:

W Bazie Rajdu będzie można skorzystać z bezpłatnego noclegu w warunkach turystycznych (należy posiadać własny śpiwór i materac). Do dyspozycji zawodników będą sale lekcyjne i zaplecze sanitarne (prysznice znajdują się w budynku Internatu).

 

Dodatkowo istnieje możliwość noclegu w Internacie (pokoje 3 i 4 osobowe) zlokalizowanym na terenie szkoły (limit ok. 40 miejsc).

Odpłatność za nocleg w Internacie wynosi: 20zł - nocleg z pościelą.

 

Rezerwację noclegów należy składać poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zgłoszeniowym lub mailowo na adres maratony@home.pl.

 

12. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE ZAWODNIKÓW:

Trasa Rowerowa 200 i 100:

- widoczne elementy odblaskowe na ubraniu,

- folia NRC,

- kompas,

- sprawny technicznie rower,

- oświetlenie przednie i tylne roweru,

- telefon komórkowy.

Trasa Piesza 100, 50 i 25:

- widoczne elementy odblaskowe na ubraniu,

- folia NRC,

- kompas,

- oświetlenie białe (może być czołówka),

- telefon komórkowy.

Trasa Ekstremalna 150:

- odpowiednio do etapu wyposażenie takie jak na TP50 i TR100.

 

13. WYPOSAŻENIE ZALECANE ZAWODNIKÓW:

Trasa rowerowa 200 i 100:

- kask rowerowy,

- apteczka pierwszej pomocy,

- zapasowe baterie,

- dodatkowe ubrania na wypadek nagłego pogorszenia warunków atmosferycznych.

Trasa Piesza 100, 50 i 25:

- apteczka pierwszej pomocy,

- oświetlenie tylne czerwone,

- zapasowe baterie,

- dodatkowe ubrania na wypadek nagłego pogorszenia warunków atmosferycznych.

Trasa Ekstremalna 150:

- odpowiednio do etapu wyposażenie takie jak na TP50 i TR100.

 

14. NAGRODY:

- puchary dla zwycięzców na wszystkich trasach (podział na kobiety i mężczyzn),

- darmowe wpisowe dla zwycięzców tras TR200, TP100 i TP50 na przyszłoroczną edycję Rajdu,

- dyplom dla każdego uczestnika za udział w Rajdzie, dyplomy będą drukowane po zakończeniu Rajdu tylko na żądanie uczestnika (istnieje też możliwość przesłania dyplomu pocztą, na wskazany adres, po uiszczeniu opłaty 5zł na pokrycie kosztów przesyłki),

- inne nagrody w miarę napływu świadczeń.

 

15. ŚWIADCZENIA STARTOWE:

- komplet kolorowych map i materiałów startowych,

- ubezpieczenie NNW na czas trwania Rajdu,

- 2 noclegi w warunkach turystycznych (należy posiadać własny śpiwór i karimatę)

- szatnie, toalety i prysznice w bazie Rajdu,

- wrzątek do celów spożywczych,

- ciepły posiłek na mecie Rajdu,

- inne materiały w miarę napływu świadczeń.

 

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

- Rajd odbędzie się bez względu na pogodę, poza sytuacjami opisanymi w punkcie 55 Regulaminu Rajdu,

- uczestnicy startują na własną odpowiedzialność,

- zabrania się korzystania z innych środków lokomocji niż przewidziane w Regulaminie Rajdu,

- uczestnik, który nie zgłosił się na starcie traci prawo świadczeń,

- zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń,

- na terenie Bazy Rajdu obowiązkowo poruszamy się w obuwiu zmiennym, o jasnej podeszwie,

- za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada,

- obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego i ppoż. oraz ustawy o lasach,

- ostateczna interpretacja komunikatu startowego oraz regulaminu należy do organizatorów,

- wymagana będzie duża porcja humoru oraz wyrozumiałości dla wszystkich w bazie Rajdu.

 

17. DOJAZD DO BAZY:

 

- Komunikacja kolejowa PKP do stacji Świdwin lub Białogard

- Komunikacja autobusowa PKS

- Komunikacja własna

 

Uwaga, poza godzinami kursowania komunikacji publicznej, ze stacji PKP Białogard i Świdwin, zostanie zorganizowany odpłatny transport do Bazy Rajdu i z powrotem na dworzec PKP w kwocie 30zł (PKP Świdwin) i 40zł (PKP Białogard) od kursu w jedną stronę.

 

18. INFORMACJE DODATKOWE:

 

Daniel Śmieja

tel.: 503 79 17 74

e-mail: maratony@home.pl

maratony.home.pl

 

 

Wstecz